Ch3Thailand Logo

พิพิธภัณฑ์ปลากัีดไทย

เปิดอ่านแล้ว 21 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย มีเจตนารมณ์สำคัญเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในรูปแบบ ศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิต (Life Learning Center) ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า ซึ่งล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยา และได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว จนได้รับการยกย่องจาก นิตยสารระดับนานาชาติ Time Magazine ว่าเป็นสุดยอด Urban Oasis of Asia ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการขี่จักรยานเที่ยวทั่วพื้นที่เกาะกระเพาะหมูวันละหลายๆ คณะ ดังนั้นจึงควรร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่นี้และส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสสัมผัสถึงคุณค่า ของธรรมชาติดังที่ชาวต่างชาติชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ๕ ธ.ค. ๕๒ ทางพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทยจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่าง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (หยุดวันพุธ) สำหรับการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการของพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย จะเรียนให้ทราบในโอกาสต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนอันเป็นประโยชน์โดยส่วนรวม

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei