Ch3Thailand Logo

สมเด็จพระญาณสังวร ประทานพระสมเด็จ”สะทานเพชร”

เปิดอ่านแล้ว 411 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/main(79).jpg' />
   ในดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2553 นี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระสมเด็จให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช มอบให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเริ่มประทานพระสมเด็จฯ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ทั้งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และวัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
   พระราชรัตนมงคล กล่าวว่า พระสมเด็จสะทานเพชร มีความหมายว่า การมอบสิ่งดีงาม มีค่าดั่งเพชร มีการสร้างขึ้นเป็นพิเศษมีความงดงามด้านศิลปะยิ่ง เป็นพุทธศิลป์แบบพระพุทธรูปทรงเครื่องพระจักรพรรดิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ประยุกต์ปางมารวิชัย พระหัตถ์ถือวัชระ มุมด้านบนจารึกอักษรขอมอ่านว่า อรหัง ฐานด้านล่างจารึกพระนามสมเด็จพระญาณสังวร ด้านหลังประดิษฐานตรา 8 รอบ 96 พรรษาและมีผงพุทธคุณอันศักดิ์หลายประการ มีการนำจากสูตรทำพระผงโบราณ เมื่อประมาณ 450 ปีมาแล้วเป็นสูตรของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสี 2 พระองค์ คือ พระสังฆราชสังมังคลาโพธิวิริยะเจ้า พ.ศ.2106 และพระมหาอินทรวัชสังวรเจ้า พ.ศ.2115 ทั้ง 2 รูป สถิต ณ วัดถ้ำสุวรรณคูหา เป็นพระมหาเถระเจ้าของเมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน หรือจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน ซึ่งได้มีพระธุดงค์กรรมฐาน นำมามอบให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมกับผงพระพุทธคุณสะทานเพชรจากถ้ำสุวรรณคูหา เพื่อเป็นส่วนผสมของพระสมเด็จสะทานเพชร ที่ประทานแก่พุทธศาสนิกชนในครั้งนี้ “ในสมัยโบราณเชื่อว่า ผู้ที่ได้พระสมเด็จที่สร้างจากสูตรดังกล่าวนี้ จะเกิดพุทธานุภาพแก่ผู้เป็นเจ้าของหลายประการ เช่น ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ทำการค้าขายร่ำรวย ปกป้องคุ้มครองจากสรรพอันตรายทั้งปวง   เพราะผ่านการปลุกเสกของพระสังฆราชเจ้าฝ่ายอรัญวาสีทั้ง 2 พระองค์เมื่อ 450 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิฤทธิ์สำเร็จอภิญญาขั้นสูงสุด ส่วนผสมอื่น ๆ เช่น ผงพุทธคุณจากถ้ำตะโกพุทธโสภา เขาสมอคอน จ.ลพบุรี อันเป็นถ้ำบำเพ็ญเพียรของสุกทันตฤาษี ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพ่อขุนรามคำแหง พ่อขุนเม็งราย และพ่อขุนงำเมืองเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งต่อมาถ้ำแห่งนี้ได้เป็นที่บำเพ็ญเพียรของพระอาจารย์เภา พุทธสโร พระอาจารย์กรรมฐานชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 5 และผงดอกมณฑาทิพย์จากวัดไลย์ จ.ลพบุรี ซึ่งเชื่อว่าเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาจากสรวงสวรรค์ เป็นดอกไม้ที่ใช้สำหรับบูชาพระศรีอริยะเมตไตร เป็นดอกไม้มงคลอันหาได้ยากยิ่ง และผงพุทธคุณจากพระผงเก่าที่ชำรุด เช่น พระผงสมเด็จวัดระฆัง พระผงสมเด็จบางขุนพรหม พระผงสมเด็จกลีบบัว พระผงสมเด็จอรหัง และผงพระพุทธคุณจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายรูป เช่น ผงพุทธคุณของหลวงพ่อเภา พุทธสโร วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา จ.ลพบุรี หลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม วัดเกริ่นกฐิน ลพบุรี เป็นต้น  อนึ่ง เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานผงพุทธคุณที่พระองค์ท่านทรงประพิธีอธิษฐานจิตแผ่เมตตาอยู่เป็นเวลานานหลายปี ให้นำมาผสมในการสร้างพระสมเด็จสะทานเพชรในครั้งนี้ด้วย
    พระสมเด็จสะทานเพชร เป็นพระผงมี ๒ ขนาดคือ พิมพ์เล็กเป็นพระผงของขวัญขนาดกว้าง ๑๙ ม.ม. ยาว ๒๕ ม.ม. และหนา ๕ ม.ม. และพิมพ์ใหญ่เท่ากับพระสมเด็จวัดระฆัง คือขนาด ๒๕ ม.ม.ยาว ๓๕ ม.ม.และหนา ม.ม. จำนวนสร้างพิมพ์ละ ๘๔,๐๐๐ เท่ากับพระธรรมขันธ์ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกในโอกาสต่างๆ หลายครั้ง ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ในปีมหามงคลเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๘ รอบ ๙๖ พรรษาของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei