Ch3Thailand Logo

ขอเชิญ อบรม ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภคนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

เปิดอ่านแล้ว 71 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/other/dhamma_p_pisarn.png' />
ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภคนิยม

ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2553

บุคคลทั่วไปท่านละ 3,000 บาท 24 ท่าน
นักพัฒนาท่านละ 2,000 บาท 4 ท่าน
นักบวชไม่เสียค่าจ่าย 2 รูป 30 ท่าน

เรือนร้อยนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ แผนที่

เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง

จงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ สาวิตรี กำไรเงิน

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6 e-mail:  semsikkha_ram@yahoo.com

ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรในสังคมสมัยใหม่ ?

ความเข้าใจเรื่องชีวิตและหลักการดำเนินสู่ชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขในสังคมสมัยใหม่ที่พรั่งพร้อมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีขั้นสูงและข้อมูลข่าวสาร ชีวิตเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย แต่ทางจิตใจเรากลับเข้าถึงความสุขได้ยากแสนยาก แม้คุณค่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ก็พร่ามัวและขาดความพึ่งพอใจนั้น พุทธศาสนาได้อธิบายไว้อย่างครอบคลุมลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเรียบง่ายและกลมกลืนในชีวิต เพื่อการเข้าถึงความสุขสงบที่นำไปสู่การค้นพบความมีคุณค่าและความหมายของชีวิต และการเป็นอยู่ระหว่างกันอย่างเกื้อกูลทั้งในทางบุคคลและธรรมชาติ

“ชีวิตที่เป็นสุขในสังคมบริโภคนิยม” เป็นการอบรมที่เน้นการตระหนักรู้ถึงความทุกข์กับกระบวนการเกิดทุกข์ และจุดมุ่งหมายของชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขตามแนวแห่งพุทธธรรม ความเข้าใจในความทุกข์นี้ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาของตัวเองทั้งในมิติที่เกิดจากปัจจัยภายในตัวเองและปัจจัยที่เกิดจากสังคม ยิ่งในสังคมสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน ทำให้เกิดปัญหาและความทุกข์ซับซ้อนยิ่งขึ้น จนเราขาดความรู้เท่าทันและถูกความทุกข์ชักลากพาไป อีกด้านหนึ่งเราจะเรียนรู้ถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตที่ดีงามและเป็นสุข ซึ่งพุทธธรรมได้อธิบายไว้อย่างครอบคลุมทุกด้านทุกมิติของชีวิต พร้อมทั้งได้ให้หลักการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ดีงาม อันจะทำให้ไม่รู้สึกขาดพร่อง และเอื้อให้ตนเองดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายออกในมาใช้อย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์

• บริโภคนิยมมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิต สังคมอย่างไรบ้าง
• เครื่องมือที่บริโภคนิยม นิยมใช้และทำให้เราติดกับดักได้ง่ายคืออะไรบ้าง
• เราจะรู้เท่าทันและมีทางออกจากบริโภคนิยมได้อย่างไร
• เราจะมีวิธีรับสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างไร
• ฝึกฝนการทำจิตใจให้สงบ

พระไพศาล วิสาโล

8.45 – 9.05 สมาธิภาวนา
9.05 – 12.00 กิจกรรมภาคเช้า
12.00 – 13.15 อาหารกลางวัน
13.15 – 14.00 นอนผ่อนคลาย
14.00 – 17.00 กิจกรรมภาคบ่าย
17.00 – 18.30 พัก/อาหารเย็น
18.30 – 20.00 กิจกรรมภาคค่ำ
 

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei