Ch3Thailand Logo

บูรพาร่วมใจก้าวหน้าสู่อาเซียน

เปิดอ่านแล้ว 128 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ดร.อาณัติ ดีพัฒนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการประชุมพิเศษระดมสมองระดับคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเตรียมตัวมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียนในปี 2020 หรือ พ.ศ.2563 โดยร่วมกันวางแนวทางการบูรณาการหลากหลายสาขาวิชาให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม รองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นและตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย มีเป้าหมายร่วมกันยกระดับม.บูรพา ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทั้งภาคประชาชนและภาคการศึกษาด้วยกัน ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางให้ม.บูรพาก้าวสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์ของนิสิต ผู้ปกครอง และประชาชน ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน เมื่อเร็วๆ นี้

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei