Ch3Thailand Logo

โครงการประกวดแนวคิดจากองค์กรความรู้ Where Inspiration Begins 2

เปิดอ่านแล้ว 263 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหนึ่งองค์กรที่ช่วยผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับให้เป็นประเทศชั้นนำทั้งในภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคม

ขอเชิญนิสิตนักศึกษา และบุคคลสนใจทั่วไป   ส่งแผนแนวคิดพร้อมภาพเคลื่อนไหวความยาวไม่เกิน 2 นาที  

เข้าร่วมการประกวดโครงการ Where Inspiration Begins 2 : "Hipsternomics"

ฮิปสเตอร์ขึ้นให้รีบตัก ประกวดคลิปอาชีพไหนโดนใจฮิปสเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ บนพื้นฐานกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และต่อยอดความคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถ และพัฒนาความคิดในการทำธุรกิจ

 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางความคิดของเยาวชนไทยและเผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบดิจิทัล (users create contents)

 3. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและเว็บ www.okmd.tv ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนไทยมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกวด

 

 • นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุ 18 - 30 ปี

 • เดี่ยวหรือทีมจำนวนไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขและกติกา


เงื่อนไขและกติกาการประกวด

หัวข้อการประกวด
Where Inspiration Begins 2 : "Hipsternomics" ฮิปสเตอร์ขึ้นให้รีบตัก
รายละเอียดการประกวด
Where Inspiration Begins 2 : "Hipsternomics" ฮิปสเตอร์ขึ้นให้รีบตัก เป็นการประกวดกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยสนุกกับการต่อยอดความคิดจากจุดเริ่มต้นและพัฒนาสู่สิ่งใหม่ โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังนี้
1) บทบรรยายแนวคิด (Concept Paper) อธิบายถึงจุดตั้งต้นความคิด แรงบันดาลใจ แนวการพัฒนาและขั้นตอนการประกอบธุรกิจ ความยาวจำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 และไม่น้อยกว่า 5 บรรทัด
2) คลิปภาพเคลื่อนไหว (moving image) ความยาวไม่เกิน 2 นาที (ไม่ว่าจะเป็น presentation, animation หรือการถ่ายภาพ clip video พูด-สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ) ทั้งนี้ ภาพเคลื่อนไหวที่ส่งเข้าประกวด ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการนำเสนอ อาทิเช่น หนังสั้น, โฆษณา, Presentation, Animation, Speed Drawing เป็นต้น

 • สร้างภาพเคลื่อนไหว ที่อธิบายจุดตั้งต้นความคิด แรงบันดาลใจ แนวการพัฒนา และขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่มาจากกระแส Hipsters ซึ่งอาจเป็นธุรกิจใหม่ หรือเป็นธุรกิจที่มีการต่อยอด โดยไม่จำกัดประเภทของธุรกิจ เช่น ธุรกิจขายสินค้าวินเทจ สินค้าแฮนด์เมด สินค้าเพื่อสุขภาพ งานศิลปะ เป็นต้น

 • ภาพเคลื่อนไหว จะต้องมีโลโก้ของ OKMD TV ในตอนท้ายของคลิป (สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ีนี่)

 • ภาพเคลื่อนไหว ที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยได้รับรางวัลใดหรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใดๆ มาก่อน

 • ผู้สมัครเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทุกขั้นตอน โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ในการถ่ายทำ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานและส่งผลงานเข้าประกวดเองทั้งหมด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดในทางลิขสิทธิ์ใดๆ อาทิ ภาพ เพลง เสียง และอื่นๆ และผู้ส่งประกวดต้องเป็นคนรับผิดชอบในกรณีของลิขสิทธิ์ทั้งหมด และทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

 • หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล

 • ผลการตัดสินให้ถือว่า “คำตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด”

 • กรรมสิทธิ์ผลงานภาพเคลื่อนไหว ที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของ OKMD สามารถเผยแพร่ได้ทุกสื่อ

วิธีการสมัครและส่งประกวดผลงาน
 • ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.okmd.tv ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2558 – 19 กรกฎาคม 2558

 • ลงทะเบียนได้ที่ http://www.okmd.tv ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2558 – 19 กรกฎาคม 2558

 • ส่งผลงาน อัพโหลด ได้ที่ http://www.okmd.tv/okmd_contest/upload.php ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2558 – 19 กรกฎาคม 2558

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Email : okmdtv@okmd.or.th เบอร์โทรศัพท์ 086-179-4556 นันทภัค ศรีสวย บริษัท ไนท คลับ จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
เกณฑ์การให้คะแนนในการตัดสิน
 • บทบรรยายแนวคิด (Concept Paper) ให้มีความเชื่อมโยงกับ OKMD

 • ความคิดสร้างสรรค์

 • วิธีการเล่าเรื่อง / วิธีการนำเสนอ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
 • นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

 • ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้
รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ                     จำนวน 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1          จำนวน 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          จำนวน 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

 • รางวัลชมเชย                      จำนวน 10 รางวัล   ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

 • รางวัลPopular Vote & Share      จำนวน 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

เกณฑ์การตัดสินสำหรับรางวัล Popular Share

ผู้ที่ได้รับการแชร์คลิปภาพเคลื่อนไหวที่แชร์จากเว็บไซต์ OKMD TV (www.okmd.tv) ไปลงเฟสบุ๊ค จำนวนมากที่สุด ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558 – 2 สิงหาคม 2558 ประกาศรางวัล วันที่ 3 สิงหาคม 2558

ประกาศรางวัล

ประกาศรางวัลวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ TK Park เซ็นทรัลเวิล์ด และทางเว็บไซต์ www.okmd.tv ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

 • Ch3plus

  CH3 Plus

  CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei