Ch3Thailand Logo

ประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย

เปิดอ่านแล้ว 2,890 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


โรงเรียน ศรีธรรมราชศึกษา โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็ม ซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ขอเชิญนักเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล) สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย ปีที่ 5 : AMC THE STAR KID CONTEST 5th ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล


คุณสมบัติ • ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัยเท่านั้น

 • ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงตลอดระยะเวลาการประกวดฯ

 • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักร้องอาชีพ หรือเป็นศิลปินสังกัดค่ายเพลงมาก่อน

 • ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดในระดับประเทศมาก่อน 


ประเภทการประกวด
1. ประเภทเดี่ยว  
2. ประเภททีมไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  


กติกาการประกวด •  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย ในกรณีที่มีสัญชาติอื่น  ต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้พำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 • เพลงที่ผู้สมัครเลือกร้องทุกเพลงจะต้องไม่เป็นเพลงที่มีคำร้อง ทำนอง  ขัดต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และไม่สามารถนำเพลงมาตัดต่อกันได้

 • เวลาที่ใช้ในการแสดง 3- 5 นาที (จับเวลาตั้งแต่แนะนำตัว)

 • ผู้เข้าแข่งขัน 1 ท่าน จะสามารถเข้าแข่งขันได้เพียง  1  ประเภท เท่านั้น

 • วันแข่งขัน และลำดับการแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และเด็ดขาด จะคัดค้านมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

 • สำหรับลำดับการแข่งขันทางผู้จัดงานจะเป็นผู้ดำเนินการจับฉลาก และจะทำการแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบก่อนวันแข่งขัน


 หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. คำรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
3. สูติบัตร (เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 1 รูป
5. ค่าสมัคร  ประเภทเดี่ยว คนละ 300 บาท   ประเภททีม 500 บาท
6. หลักฐานการโอนเงิน
7. Backing Track (ทำนองดนตรี) เพลงที่ประกวด


วิธีการสมัคร • สมัครด้วยตนเองที่
  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกอนุบาล (ตรงข้าม วิทยาลัยเทคนิค สถาปัตย์)
  เลขที่1 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 • สมัครทาง E-mail : AMCTHESTARKID@hotmail.com
  ส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมสแกนเอกสารหลักฐาน แนบไฟล์ ส่งมา เรื่อง “สมัครประกวดร้องเพลง AMC THE STAR KID CONTEST5th ” โดยสามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้ที่ www.amcthestarkid.com หรือ www.facebook.com/AmcTheStarKidContest พร้อมโทรศัพท์แจ้งที่ เบอร์ 075-356659 ค่าสมัครจะต้องโอนเข้าบัญชี “โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาบิ๊กซีฯนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 992-211-7733 ประเภทออมทรัพย์   

 • สมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง
  โครงการAMC THE STAR KID CONTEST 5th (แผนกอนุบาล)
  เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  80000
  ดูวันประทับตราไปรษณีย์ พร้อมโทรศัพท์แจ้งที่เบอร์ 075 - 356659 ค่าสมัครจะต้องโอนเข้าบัญชี  “โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีฯ นครศรีธรรมราช  เลขที่บัญชี 992-211-7733 ประเภท ออมทรัพย์    


กำหนดการ • รับสมัครพร้อมหลักฐานและใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -18 ธันวาคม 2558 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องมีตราประทับ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้างสหไทยพลาซ่า จ.นครศรีธรรมราช


รางวัล ผู้เข้าแข่งขันทุกรุ่นจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ • ประเภทเดี่ยว 

  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ฯพณฯศาตราจารย์ ดร.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และทุนการศึกษา 15,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล       

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา  7,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลชมเชยทุนการศึกษา  5,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล

  • โล่รางวัล AMC THE Star kid Popular Vote นักร้องยอดนิยม จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

 • ประเภททีม 

  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล ฯพณฯศาตราจารย์ ดร.นพ.เกษม  วัฒนชัย องคมนตรี และทุนการศึกษา 30,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล       

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 15,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 10,000 บาท  จำนวน 2 รางวัล

  • โล่รางวัล AMC THE Star kid Popular Vote  ทีมยอดนิยม จากสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี


 • รางวัลพิเศษ   

  • โล่รางวัลสำหรับ สถาบัน/โรงเรียนที่ส่งนักเรียนประกวดมากที่สุด จากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จำนวน  1 รางวัล

  • เกียรติบัตรสำหรับอาจารย์/ผู้ฝึกซ้อม ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจนได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล

  • เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน


ติดต่อสอบถาม


 • โทร 075-356659 (เวลาราชการ)

 • www.facebook.com/AmcTheStarKidConte
- See more at: http://contestwar.com/contest/11358#sthash.Lkjf6hkN.dpuf

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

 • Ch3plus

  CH3 Plus

  CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei