Ch3Thailand Logo

โครงการแข่งขันชิงเงินทุนเยาวชนYouth Action Fund (Thailand)

เปิดอ่านแล้ว 113 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                 ปัจจุบันโครงการ Youth Action Fund ให้เงินทุนแก่เยาวชนที่มีความตั้งใจในการ พัฒนาสังคมใน 8 ประเทศทั่วโลกได้แก่ จอร์แดน สาธารณรัฐคีกิซ ลิทัวเนีย มอลโดวา เนปาล เซอร์เบีย ยูกานดา และ ประเทศไทย Youth Action Fund (Thailand) เปิดตัวขึ้นครั้งแรกในปีนี้ (2552) 

              สำหรับประเทศไทยโครงการนี้ให้เงินทุนขนาดเล็ก (5,000-60,000 บาท) กับโครงการที่จัดทำขึ้นโดยเยาวชน (อายุ 15-29 ปี) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ "สื่อใหม่" หรือ "new media” ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และระบบเครือข่าย เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ การถ่ายภาพ การถ่ายวีดีโอ ฯลฯ เพื่อ:
-การพัฒนาคุณภาพ และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ "สื่อใหม่" (new media)
-ความเสมอภาคทางด้านกฎหมาย และ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนในสังคม
-การศึกษา โดยเฉพาะในด้าน สิทธิ และ หน้าที่ของประชาชน
-การสังเกตุการการทำงานของรัฐบาลในด้าน สิทธิมนุษยชน และ ประชาธิปไตย
-การส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล
ประโยชน์ที่จะได้รับของผู้ได้รับเงินทุน ได้แก่:
-เงินทุนที่ขอในการดำเนินโครงการที่นำเสนอ (จ่ายเป็นงวด)
-ประกาศนียบัตรจากเครือข่าย Youth Action Fund นาๆชาติ
-ความสนับสนุนในด้านต่างๆตามความจำเป็นและความต้องการของผู้ได้รับเงินทุน เช่น การบริหารจัดการโครงการ,การสื่อสาร,เครื่องมือและวิธีรายงาน ความคืบหน้าของโครงการ, ภาวะความเป็นผู้นำ ฯลฯ
-สถานะสมาชิกเครือข่ายผู้ได้รับทุน Youth Action Fund นาๆชาติ

เยาวชนที่มีความประสงค์เข้าแข่งขันชิงเงินทุนสามารถดูรายละเอียด ตรวจสอบคุณสมบัติ
และสมัครได้ที่ www.youthafasia.org

ผู้เข้าแข่งขันจะผ่านการคัดเลือกสองรอบ รอบที่หนึ่งผู้เข้าแข่งขันจะส่งเพียงแนวคิด (concept)
ของโครงการไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ซึ่งจะต้องส่งทางเว็บไซต์ www.youthafasia.org

ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค. 2552 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบที่ 1 จ
ะต้องเขียนโครงการโดยละเอียด (proposal) เป็นความยาวประมาณ 5-10
หน้ากระดาษ A4 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากรอบที่สองจะได้รับเงินทุน
ที่ขอเพื่อไปใช้ในการดำเนิน โครงการที่นำเสนอ

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei