Ch3Thailand Logo

โครงการสร้างโอกาสให้นักเรียนพิการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

เปิดอ่านแล้ว 214 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                 คณะกรรมการสถานศึกษา/คณะครู/ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์(สอนเด็กหูหนวก) ได้จัดทำ "โครงการสร้างโอกาสให้นักเรียนพิการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร" เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ระดมซื้ออุปกรณ์ฝึกวิชาชีพ
2. สร้างแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
3. การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศ..

การจัดงานได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างดียิ่ง..ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย..ขอขอบพระคุณทุกท่าน..งบประมาณที่ได้กำลังจัดทำห้องคอมพิวเตอร์มาตรฐาน,ปรับสนามโรงเรียน ปรับภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม..โครงการนี้ จะเป็นโครงการต่อเนื่อง ยังยืนตลอดไป...

ขอเชิญทุกท่านให้การสนับสนุนโครงการฯ โดยโอนเงินผ่านบัญชี "โครงการสร้างโอกาสให้นักเรียนพิการ"ฯ
เลขบัญชี 329-0-14452-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท..

เข้าชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.deafsurin.net
หรือโทรศัพท์ 0-4404-2551,08-1878-7089
โทรสาร 0-4404-2592 อีเมล์ deafsurin@hotmail.com

ขอขอบพระคุณทุกท่าน "สร้างโอกาสให้นักเรียนพิการ ชีวิตสุขสราญ ร่ำรวยและร่ำรวย"

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei