Ch3Thailand Logo

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครบุคคลที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญที่มีผลคะแนน O-net,GAT,PAT เข้าเรียนพยาบาลกองทัพบกและรับสมัครสอบเข้าเรียนผู้ช่วยพยาบาล

เปิดอ่านแล้ว 64 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ข้อความประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา O-Net , GAT และ PAT 2 เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้

1.1 จำหน่ายใบสมัคร
 - โดยสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 มี.ค.53(ราคาชุดละ 150 บาท )
- Download ใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค.53 (ราคาชุดละ 150 บาท )
- ซื้อด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 เม.ย.53(ราคาชุดละ 120 บาท )
- ซื้อที่โรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค.53(ราคาชุดละ 150 บาท )

1.2 การสมัครเข้าศึกษา
- ส่งสมัครทางไปรษณีย์ (กรณีซื้อใบสมัครไว้แล้ว )ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค.53 (ค่าสมัครคนละ 200 บาท )
- Download ใบสมัคร และส่งสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มี.ค.53(ค่าสมัครคนละ 350 บาท )
- สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 เม.ย. 53 (ค่าสมัครคนละ 200 บาท )

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายสามัญ ) เข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่29 ประจำปีการศึกษา 2553 ดังนี้
2.1 จำหน่ายใบสมัคร - โดยสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 2 เม.ย.53(ราคาชุดละ 150 บาท )
- Download ใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เม.ย. 53 (ราคาชุดละ 150 บาท )
- ซื้อด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย. 53 (ราคาชุดละ 120 บาท )
- ซื้อที่โรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เม.ย. 53 (ราคาชุดละ 150 บาท )

2.2 การสมัครเข้าศึกษา
- ส่งสมัครทางไปรษณีย์ (กรณีซื้อใบสมัครไว้แล้ว )ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เม.ย. 53 (ค่าสมัครคนละ 200 บาท )
- Download ใบสมัคร และส่งสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 เม.ย. 53 (ค่าสมัครคนละ 350 บาท )
- สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เม.ย. 53 (ค่าสมัครคนละ 200 บาท )
 
2.3 กำหนดสอบภาควิชาการ วันพุธที่ ๕ พ.ค. ๕๓ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๓๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
…………………………………
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2354-7842 หรือ 0-2354-7834 หรือ 0-2354-7835 หรือ 0-2354-7598

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei