Ch3Thailand Logo

สถาบันการพลศึกษาเลือกโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาฟุตสถาบันการพลศึกษา(ศูนย์ภาคเหนือ)

เปิดอ่านแล้ว 135 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ทางสถาบันการพลศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลทั่วทุกภาคของประเทศ สำหรับภาคเหนือนั้นได้คัดเลือกโรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์ฝึกประจำภาค ได้ทำพิธีเปิดศูนย์แล้วในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้มีนักกีฬาฟุตบอลจาโรงเรียนกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม ได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งการฝึก ทั้งนี้ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้เปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลฯจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจกีฬาฟุตบอลมากขึ้นและเป็นได้ฝึกทักษะให้มีความสามารถมากขึ้นอีกด้วย

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei