Ch3Thailand Logo

อพท. จับมือ สพฉ. ยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

เปิดอ่านแล้ว 38 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

อพท. จับมือ สพฉ. ยกระดับการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

               พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมมือกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่พิเศษ โดยมุ่งยกระดับระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และมีเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

               อพท. ได้ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาชุมชนในพื้นที่พิเศษให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีจนประสบความสำเร็จมาแล้วระดับหนึ่ง และมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งความร่วมมือกับ สพฉ. ครั้งนี้ จะยิ่งเพิ่มมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

              อพท. ให้ความสำคัญกับเรื่องระบบการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยจะดูแลครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการป้องกัน การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ และการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่พิเศษ ที่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทันสถานการณ์ ทำให้ลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต ขณะเดียวกัน ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจและมีความสุขในการท่องเที่ยวด้วย

รูปภาพประกอบข่าว

Load More
APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei