Ch3Thailand Logo

ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 17 สานพลังสู่ความยั่งยืน

เปิดอ่านแล้ว 369 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดยิ่งใหญ่ “ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 17” ชวนเยาวชนกว่า 6,000 พันคนร่วมสานพลังสู่ความยั่งยืน

ในปี 2562 นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี 2562 ไว้ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. ที่ส่งเสริมให้พนักงาน กลุ่ม ปตท. มีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น การสร้างจิตสำนึกเยาวชนในเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตอาสา ย่อมนำพาประเทศไทยก้าวไปสู่การเติบโตทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปอย่างแน่นอน ซึ่งงาน “ตะลุยฝันวันเด็ก ครั้งที่ 17 สานพลังสู่ความยั่งยืน” จัดขึ้น ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 62


นายสมนึก แพงวาปี คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” กันมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประโยคนี้ก็ยังคงใช้ได้เสมอ สะท้อนให้เห็นถึงความหมายที่แฝงอยู่ภายใน อันหมายถึง หากประเทศใดปลูกฝังค่านิยมและความรู้ที่ดีแก่เยาวชน ประเทศนั้นย่อมพัฒนาเจริญก้าวหน้า เปรียบดั่ง กลุ่ม ปตท. ที่มุ่งหวังดูแลสังคมโดยรอบในทุกมิติ ทั้งทางด้านสุขภาพ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญมากในการนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาให้ถึงขีดสุด กอปรกับปัจจุบันเป็นยุคที่นานาประเทศหันมาใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยย่อมต้องการเยาวชนที่มีความรู้มีความสามารถในด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับตัวในโลกแห่งยุคดิจิทัล อันเป็นความหวังของชาติในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ สิ่งใดที่มีความเหมาะสมและดีงามอยู่แล้วก็ควรจะธำรงรักษาไว้สืบไป กิจกรรมในวันนี้ได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงผ้าที่ได้รับเพื่อใส่ของแจกภายในงาน รวมถึงจัดให้มีการคัดแยกขยะในบริเวณงานอย่างถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังได้ให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในงานร่วมรณรงค์งดใช้โฟมตลอดงานอีกด้วย


กลุ่ม ปตท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย พร้อมร่วมยกระดับมาตรฐานการศึกษาผ่านโครงการด้านการศึกษารวมถึงการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ด้วยเล็งเห็นว่าการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อการพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ สร้างบุคลากรชั้นนำในหลากหลายอาชีพที่จำเป็นต่อสังคม เช่น วงการแพทย์ วงการอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอาชีพที่สำคัญในยุคพัฒนาประเทศอย่างยุคไทยแลนด์ 4.0 นั่นเอง


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei