Ch3Thailand Logo

กฟภ.จับมือธ.กรุงไทย มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility

เปิดอ่านแล้ว 266 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน (Digital Business Cooperation for Energy Entrepreneurs)

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมมือทางธุรกิจดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการพลังงาน (Digital Business Cooperation for Energy Entrepreneurs) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กล่าวว่า PEA พัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานส่งเสริม การดำเนินธุรกิจใหม่ด้านพลังงานให้มีความทันสมัยในการให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรองรับ Disruptive Technology ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยและขยายการให้บริการไปสู่ระดับภูมิภาคในอาเซียนโดยร่วมกับธนาคารกรุงไทยฯ พัฒนา Feature “PEA Care & Service” โดย Feature นี้เป็นส่วนหนึ่งของ PEA HERO Platform ที่ให้บริการแบบครบวงจร One-stop Service สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการปรับปรุงซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าด้วยการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ผ่านการให้บริการบน Digital Platform อีกทั้งยังได้รับการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน น่าเชื่อถือและได้รับรองจาก PEA โดยโครงการนี้จะเริ่มเปิดทดลองให้บริการภายในปี 2562


นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่ร่วมผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาให้บริการกับลูกค้าและประชาชน ประกาศยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว เพื่อร่วมผลักดันประเทศไทย ให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless society) พร้อมสนับสนุน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการพัฒนา Feature “PEA Care & Service” รวมทั้งให้บริการด้าน Financial Solution กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้บริการตรวจสอบระบบไฟ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นAPPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei