Ch3Thailand Logo

GC จับมือ BJC ต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

เปิดอ่านแล้ว 128 ครั้ง

GC จับมือ BJC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC” พร้อมด้วย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “BJC” ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกัน ตัวอย่างโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ เช่น การจัดหาวัตถุดิบพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycled Plastic) ผ่านบริษัทในเครือบีเจซี รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพของ GC ในธุรกิจกาแฟ อาหาร ธุรกิจค้าปลีก เช่น บิ๊กซี

นอกจากนี้ยังรวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ กิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคม พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองบริษัทฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ผู้บริหารเข้าร่วมงาน

1. นายปฏิภาณ  สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย GC

2. นายณะรงศักดิ์  จิวากานันต์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร GC

3. นายวิบูลย์  ชูชีพชื่นกมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ GC

4. นายวิเชียร  รุ่งวัฒนะกิจ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม  BJC

5. นางศิริกุล  สมุทรสาคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

APPLICATIONS
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
CH3 Plus WeTV YouTube Ch3Thailand LineTV Ch3Thailand TrueID

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei