Ch3Thailand Logo

การแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณ

เปิดอ่านแล้ว 53 ครั้ง

ด้วย มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ขอเชิญชมการแสดงธรรมบรรยายประกอบดนตรีไทยโบราณ ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง "คชราชา อุเทนธิราช" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสืบสานการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านการแสดงดนตรีไทยโบราณชั้นสูงที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้คงอยู่สืบไป การแสดงธรรมบรรยายนี้จัดเป็นสังคีตบูชา บูชาเทพเจ้า ตลอดจนบูชาพระพุทธเจ้า บทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดงธรรมบรรยายจะเป็นบทเพลงชั้นสูงซึ่งถือเป็นบทเพลงบูชาครู บูชาเทพเจ้าและพระพุทธเจ้า อาทิ เพลงสาธุการ เพลงตระ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานให้ผู้ร่วมงานสามารถสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ธรรมบรรยายปีนี้เป็นเรื่องราวที่ปรากฏในพุทธประวัติ ผู้ประพันธ์ร้อยกรอง ได้แก่ พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ พรรณนาโวหารโดย ดร. อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ สัทธรรมะโชติกะธชแห่งเมียนมาร์ บรรเลงดนตรีไทยโดยวงดนตรีบ้านชีวานุภาพ ร่วมด้วยศิลปินอาวุโสชั้นครู บรรเลงดนตรีสากล โดย วงดนตรีออร์เคสตร้าแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท แสดงจริงในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมงกุฎเวช ชั้น ๔ อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมและรับบริการอาหารว่างเจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดต่อสำรองที่นั่งที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทฯ โทร.๐๒-๓๕๔-๗๙๘๗, ๐๒-๓๕๔-๗๗๓๒ ในวันและเวลาราชการ


Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
Mello WeTV YouTube Ch3Thailand LineTV Ch3Thailand TrueID

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android