Ch3Thailand Logo

'GC' ร่วมมือ 'ALPLA' ตั้งบริษัทร่วมทุน ชูจุดแข็ง “GC Circular Living”

เปิดอ่านแล้ว 167 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

'GC' ร่วมมือ 'ALPLA' ลงนาม ตั้ง "ENVICCO Limited" บริษัทร่วมทุนเพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง แห่งแรกของไทย พร้อมชูจุดแข็ง “GC Circular Living”

หลังจากที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ร่วมปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน กับแอลพลา กรุ๊ป (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงระดับโลก พร้อมศึกษาโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง (รีไซเคิล) ชนิด rPET และ rHDPE ซึ่งมีการแถลงร่วมกันไปเมื่อวันวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ชูแนวคิด GC Circular Living ตอบโจทย์ดูแลสิ่งแวดล้อม เดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตร แอลพลา  (ALPLA) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับโลก ปฏิวัติการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  ตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง


คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง GC และ ALPLA ในครั้งนี้ นับเป็นโครงการต้นแบบ เพื่อสร้างความร่วมมือและการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อให้เกิดการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่ง GC ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร (Resource Revolution) ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยนำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เป็นการเก็บขยะพลาสติกจากทะเลมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น, โครงการ ThinkCycle Bank มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับเด็กและเยาวชน และโครงการ PPP Rayong โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดการขยะ เป็นต้น


คุณสุพัฒนพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ชนิด rPET และ rHDPE ที่มีมาตรฐานสูงแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่ง ALPLA เป็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิล ตลอดห่วงโซ่การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากทวีปยุโรป  ซึ่งจะทำให้มีระบบการจัดการที่ดี

รวมไปถึง ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาที่เกิดจาก Single-use plastic โดยการมีโรงงานรีไซเคิล เป็นหนึ่งใน Milestone สำคัญที่จะทำให้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า หรือ Value chain ครบสมบูรณ์

"และในส่วนของเรื่องขยะนั้น ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การลดปริมาณขยะ การใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ซึ่งการออกแบบการผลิตที่รักษา และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่มีคุณภาพสูง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้พลาสติกใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งการเกิดการจ้างงานคนในชุมชน จังหวัดระยอง และแผนการจัดหาวัตถุดิบผ่านความร่วมมือกับชุมชนอีกด้วย" คุณสุพัฒนพงษ์ กล่าว


มร. กุนเธอร์ เลเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอลพลา กรุ๊ป จำกัด และ คุณเบิร์นด์ วาคเทอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพลา กรุ๊ป จำกัด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ALPLA เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากว่า 60 ปี โดยมีฐานการผลิตกว่า 178 แห่งทั่วโลก ใน 46 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ประเภทวัสดุ PET และ HDPE ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ในยุโรปและละตินอเมริกา 

และในการลงนามร่วมทุนในครั้งนี้ ทางเรารู้สึกประทับใจและรู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมมือกับ PTT GC ซึ่งถือว่าเป็นเครือบริษัทภายในประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆ รวมไปถึงทางเรานั้นได้ร่วมทำงานกับ PTT มาเป็นระยะยาวมากว่า 10 ปีแล้ว ในโครงการโพลีเมอร์ อีกทั้ง PTT GC เองก็ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และใช้อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพราะฉะนั้นนี่ถือเป็นความร่วมมือกันที่มั่นคง และมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก เราสามารถเชื่อมั่นใน PTT GC เช่นเดียวกันกับที่ PTT GC เชื่อมั่นในตัวเรา นั่นทำให้โครงการของพวกเราประสบผลสำเร็จในประเทศไทย และสำหรับเราแล้วการลงนามในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

สำหรับโรงงานผลิตเราใช้พลาสติกชนิด rPET ที่ปลอดภัยต่ออาหารและเครื่องดื่มกว่า 30,000 เมตริกตัน ซึ่งพลาสติกเหล่านี้สามารถใช้ผลิตขวดเครื่องดื่มได้ อย่างเช่น ขวดน้ำอัดลม และนี่จัดว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทย เพราะในปัจจุบันกฎหมายของประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้ใช้พลาสติกชนิด rPET สำหรับบรรจุเครื่องดื่มหรืออาหาร ดังนั้นเราจึงจะสนับสนุนสังคมและรัฐบาล เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายภายในประเทศ เพราะนี่จะมีผลลัพธ์ที่สำคัญสำหรับอนาคตในภายภาคหน้า

มร. กุนเธอร์ เลเนอร์ และ คุณเบิร์นด์ วาคเทอร์ ยังกล่าวอีกว่า การรีไซเคิลยังมีพร้อมสำหรับพลาสติกชนิดที่ปลอดภัยต่ออาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่เราเป็นคนนำเข้ามา เราจะทำให้มันสามารถใช้ได้ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล เพื่อให้เกิดการอนุมัติการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในกระบวนการด้านอาหาร ซึ่งเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามา จะสามารถสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวได้ โดยเราได้รับการอนุมัติจากทุกภาคส่วนแล้ว เช่น การอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และการอนุมัติจากสมาคมการค้าเสรียุโรป

"เรามีความยินดีอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ALPLA จะช่วยสนับสนุนให้โครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนของ GC  มีความสามารถในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงและเป็นผู้นำของผู้ผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนระดับประเทศและภูมิภาค และโครงการนี้สามารถช่วยสนับสนุนประเทศไทย ดังนั้นเราจึงนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เรามีเข้ามาในประเทศ นอกจากนี้เรายังจะนำบุคลากร และความรู้ความชำนาญที่ดีที่สุดเข้ามาภายในประเทศอีกด้วย เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีที่ครบครัน"


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei