Ch3Thailand Logo

PEA คว้ารางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล ประจำปี 2562

เปิดอ่านแล้ว 110 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

PEA คว้ารางวัลเลิศรัฐ 3 รางวัล ประจำปี 2562


วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ประจำปี 2562 รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ 3 รางวัล ประกอบด้วย

- ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “Integration of Maintenance Innovation (IMI)”

- ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “พัฒนากระบวนงานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มิใช่มิเตอร์ AMR ด้วย Mobile Application DTM และการตรวจสอบหน่วยด้วย Web Application DTW”

- ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “การพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร “PEA Smart Plus”


มีรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ และนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้อำนวยการการไฟฟ้า เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)ได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ PEA มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการทำงานในการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ 3 รางวัล ดังนี้

- ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน "Integration of Maintenance Innovation (iMi)" เป็น Platform Process Innovation ซึ่งบูรณาการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเชิงป้องกัน โดยใช้โปรแกรมดึง DATA จาก Application Partners ได้แก่ APSA, SA Record, MARIS, MARS Monitoring System for SCADA,Feeder Health Management (FHM), Head Hunter และsoftware หลักขององค์กรได้แก่ SAP,GIS,SCADA  ใช้เทคโนโลยี Machine Learning มาทำการวิเคราะห์ ชี้เป้าของปัญหาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแม่นยำ ลดขั้นตอน คน และ เวลา ในการดำเนินงาน รวมถึงการตัดสินใจแทนคนได้ในรูปแบบ Health Index และ Condition Baseline ของระบบไฟฟ้าแต่ละ วงจรจำหน่าย เพื่อนำไปสู่การดำเนินการป้องกันและแก้ไขก่อนการเกิด Breakdown ในระบบไฟฟ้า


- ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน "พัฒนากระบวนงานจดหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มิใช่มิเตอร์ AMR ด้วย Mobile Application DTM และการตรวจสอบหน่วยด้วย Web Application DTW" เป็นการจดหน่วยและการตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มิใช่มิเตอร์ AMR ด้วย Application DTM และ DTW เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจดหน่วยพิมพ์บิลของผู้ใช้ไฟรายใหญ่   โดยปรับเปลี่ยนกระบวนงานการจดหน่วยด้วยกระดาษ มาจดหน่วยด้วย Mobile Application DTM และทำการตรวจสอบหน่วยด้วย Web Application DTW ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น-ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน "พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าผ่าน Internet แบบครบวงจร “PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านทาง mobile application ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและสามารถใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง


       ...............................


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei