Ch3Thailand Logo

นุ่น-ท็อป ให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบ Circular Living “U ปรับ โลกเปลี่ยน”

เปิดอ่านแล้ว 64 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

GC ร่วมกับ คู่รักรักษ์โลก ท๊อป พิพัฒน์ และนุ่น ศิรพันธ์ Circular ICON ให้ความรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบ Circular Living “U ปรับ โลกเปลี่ยน”


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Circular ICON  นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา- ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร จัดโครงการ ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน’ เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมค้นหาคำตอบ ‘Circular Living’ ณ ห้องประชุม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน ’ในปีนี้จะเริ่มกันที่ 10 มหาวิทยาลัย  ดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) , มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณโสมรสา พงษศ์เพิ่มพฤกษ์  ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวถึงโครงการ ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน ’ ว่า GC เราส่งเสริมและมุ่งเน้นการกระตุนจิตสำนึกของผู้คนในการนำแนวคิด Circular Econommy มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าด้วยการนำมาใช้ซ้ำ การรีไซเคิลหรือการอัพไซเคิลและเพิ่มคุณค่าตัวด้วยความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและนวัตกรรมทางด้านวัสดุในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน อาทิ สินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน นำไปสู่การสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“จุดมุ่งหมายของ ‘Circular Living’ สอดคล้องกับหลัก Circular Econommy คือลดการเกิดขยะและของเสีย ลดการใช้ทรัพยากรถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution) เพื่อคงไว้” คุณโสมรสา พงษศ์เพิ่มพฤกษ์  กล่าว

ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนา และ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนา คู่รัก Circular ICON กล่าวว่า ‘โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน’ เป็นโครงการที่เราได้ร่วมกับทาง GC ซึ่ง GC ได้ให้โอกาสพวกเราให้มาอธิบายเรื่อง Circular Living ให้เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยเห็นว่าความร่วมมือ จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชน สังคม ผสมผสานนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และช่วยในการรักษาและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่และยั่งยืน

‘พลาสติกไม่ใช้ผู้ร้าย แต่มนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้กระทำให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมโดยมลพิษในสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะเป็นจากการขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์’ ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนา และ นุ่น-ศิรพันธ์ วัฒนจินดา

ทางด้าน  ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านกลยุทธิ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้จัดกิจกรรม ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน’ เพื่อให้  นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา- ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ที่ถือว่าเป็น Circular ICON ของคนรักษ์โลก เพื่อที่จะมาแชร์ไอเดียและมาบอกเล่าประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เราสามารถใช้ไลฟ์สไตล์ในการรักษ์โลกได้หลายวิธี อาทิ การพกขวดน้ำ เพื่อลดจำนวดขยะพลาสติก หรือการเลือกซื้อสินค้าก็จะเลือกฉลากที่ติดสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยเราก็จะเป็นแรงขับเคลื่อน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นผู้ผลิตให้หันมาผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

"ทั้งนี้ โครงการ U ปรับ โลกเปลี่ยน เป็นโครงการที่ดีมาก เป็นการสื่อสารและเป็นการทำความเข้าใจสร้างความตระหนักให้กับนิสิต โดยที่อาจจะมีการอธิบายและสื่อสารด้วยการเห็นICON ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงและนำมาบอกเล่า"  ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

ในส่วนของนิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมบอกเล่าหลังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ‘U ปรับ โลกเปลี่ยน’  เผยว่า โครงกล่าวดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมากๆ ซึ่งจากการร่วมฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทาง Circular Living จาก Circular ICON  นุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา- ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ทำให้รู้ถึงแนวคิด รวมไปถึงปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเรารับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เราจึงต้องเริ่มต้นที่ตัวเราและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เล็กๆ  ที่เราสามารถทำได้ อาทิ ใช้ปิ่นโต ไปซื้ออาหาร เพื่อลดจำนวนกล่องโฟม , การพกถุงผ้าไปเพื่อลดจำนวนถุงพลาสติก เป็นต้น

'ทั้งนี้ด้วยตนเองเป็นนิสิตคณะสิ่งแวดล้อม จึงขอฝากถึงคนรุ่นใหม่ ช่วยกันลดจำนวนขยะพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพียงแค่เราเริ่มต้นปรับและเปลี่ยนก็เท่ากับว่าเราได้มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาโลกนี้' นิสิต ชั้นปีที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei