Ch3Thailand Logo

โตโยต้าเชิญคุณมาร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก” กับโตโยต้าเมืองสีเขียว

เปิดอ่านแล้ว 91 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก” กับโตโยต้า เมืองสีเขียว เชิญชวนประชาชนร่วมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single use plastic) ผ่านทาง www.ลดเปลี่ยนโลก.com โดยทุกการลดใช้พลาสติก จะแปรเปลี่ยนเป็นเงินร่วมสนับสนุนงานวิจัยแก่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 


โตโยต้าดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดปัญหามลภาวะ ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการในทุกกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนเมือง ขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียว


จากปัญหามลภาวะขยะ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเป็นปัญหาใกล้ตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงริเริ่มจัดกิจกรรม “ลดเปลี่ยนโลก กับโตโยต้าเมืองสีเขียว” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน อันได้แก่ หลอด แก้วน้ำ และภาชนะพลาสติก โดยขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครผ่านทาง www.ลดเปลี่ยนโลก.com ถ่ายภาพการลดใช้พลาสติก และแชร์ เพื่อสะสมคะแนน แลกรับของรางวัลพิเศษมากมาย นอกจากนี้ ทุกการลดใช้พลาสติก 1 ครั้ง จะเท่ากับเงิน 1 บาท ในการร่วมสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป


ร่วม ลดเปลี่ยนโลก ผ่านทาง www.ลดเปลี่ยนโลก.com ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เริ่มวันนี้...ที่ตัวคุณ โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข

เพราะปัญหามลภาวะคือหน้าที่ของเราทุกคน โตโยต้า เมืองสีเขียว เชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นพลังเปลี่ยนโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ เพียงแค่เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยการลด ละ เลิกใช้พลาสติกที่จะก่อให้เกิดเป็นขยะ เริ่มวันนี้ที่ตัวคุณ...เพื่อให้สังคมของเราก้าวสู่การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืน มาเปลี่ยนโลกด้วยกัน ที่เว็บไซต์ "ลดเปลี่ยนโลก" คลิกเลย https://bit.ly/2mvtjiY

ยิ่งลดมาก ยิ่งได้ของรางวัลมากมายอีกด้วย ด้วยวิธีง่ายๆที่คุณก็ทำได้

https://www.youtube.com/watch?v=HwpSC2tIfa0&feature=youtu.be

#ลดเปลี่ยนโลก #โตโยต้าเมืองสีเขียว #NoSingleUsePlastic


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei