Ch3Thailand Logo

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC คนใหม่ พร้อมสานต่อภารกิจ

เปิดอ่านแล้ว 151 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

‘ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง’ CEO GC คนใหม่ พร้อมสานต่อภารกิจ สร้างปิโตรเคมีไทยให้แข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์ 3 Steps และต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลก


GC แถลงวิสัยทัศน์ และทิศทางบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ 3 Steps พร้อมสานต่อโครงการปิโตรเคมีในประเทศให้แข็งแกร่ง-ต่อยอดธุรกิจสู่ระดับโลก และยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมด้าน Green มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืน


นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า GC ประกาศวิสัยทัศน์ พร้อมก้าวไกลไประดับโลก To be a Leading Global Chemical Company for Better living เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต โดยภายใต้วิสัยทัศน์นี้มีคีย์เวิร์ดสำคัญ 3 คำได้แก่ Leading การเป็นผู้นำซึ่งในความหมายของ GC คือจะต้องวัดผลได้ , Global การมุ่งสู่ระดับโลก และ Better Living สร้างชีวิตที่ดีมุ่งเน้นความยั่งยืน โดย GC จะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 3 Steps  คือ


Change: สานต่อสร้างบ้านให้แข็งแรง GC Group ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้วยการสานต่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับฐานการผลิตปัจจุบันของบริษัทที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความน่าเชื่อถือของโรงงาน (Plant Reliability) ให้อยู่ในระดับ 1Quartile และ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำและธุรกิจมูลค่าสูง (High Value Business) รวมถึงการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Step Out: การหาฐานธุรกิจแห่งที่ 2 (Second Home Base) ซึ่งมีศักยภาพในการแข่งขันด้านวัตถุดิบหรือการเติบโตของตลาด เช่น โครงการศึกษาการลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในสหรัฐอเมริกา ที่มีศักยภาพความเป็นต่อด้านวัตถุดิบ (Feedstock) ต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ๆ ด้วยควบรวมและซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Step Up: สานต่อแนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความยั่งยืนสูงสุด และต่อยอดบูรณาการให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ในทุกธุรกิจและกระบวนการของบริษัทโดยในปี 2562 ทาง GC ได้รับการจัดอันดับว่าจาก DJSI ให้เป็นบริษัทอันดับหนึ่งด้านการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี


ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการลงทุน GC มีการลงทุนเพื่อต่อยอดโครงการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมปิโตรเคและเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในบริเวณ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งหลักมูลค่าการลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาท คือ

-โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต Olefins Reconfiguration (ORP)  เป็นการขยายกำลังการผลิตผ่านการลงทุนใน  Naphtha Cracker  เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว ต่อยอดธุรกิจปลายน้ำในอนาคตด้วยกำลังการผลิตเอธิลีน 500,000 ตัน และ โพรพิลีน 250,000 ตัน อยู่ในระหว่างการก่อสร้างคือหน้าไปแล้วประมาณ 73% คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563 มูลค่าโครงการประมาณ 36,000 ล้านบาท

-โครงการโพรพิลีนออกไซด์ และโครงการโพลีออลส์ เพื่อผลิตโพพิรีนออกไซด์ 200,000 ตันต่อปีและผลิตภัณฑ์โพลีออลส์ 130,000 ตันต่อปีมีมูลค่าโครงการประมาณ 34,000 ล้านบาท โดยทั้งสองโครงการเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์โพรพิลีนไปสู่ผลิตภัณฑ์ปลายทางสายโพลียูรีเทน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ High Value Business ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ PO คืบหน้าไปแล้ว 79% และโครงการโพลีออลส์  คืบหน้าไปแล้ว 77% คาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2563

-โครงการร่วมลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงใน 2 โครงการ ได้แก่ PA9T 13,000 ตัน/ปี และ HSBC 16,000 ตัน/ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2585 สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายธุรกิจปิโตรเคมี ขั้นปลายเกรดพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัด (KGC) มูลค่า โครงการประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการร่วมทุนนี้ GC ถือหุ้น 33.4% Kuraray Co., Ltd. (KRR) ประเทศญี่ปุ่น เข้าถึงหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 53.3% และ บริษัท Sumitomo Corporation (SC) ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครือ 13.3%


-โครงการพลาสติกรีไซเคิลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง Circular Economy ของ GC โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำปัจจุบันขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการ รีไซเคิล ได้ เม็ดพลาสติกคุณภาพสูงระดับ Food-grade และ Packagoing-grade


นอกจากนี้ GC ในฐานะภาคเอกชนที่มีการขับเคลื่อนและนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้ในการดำเนินการอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความยั่งยืน (Partner for Sustainability)ในการสนับสนุนของที่ระลึกในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 โดย GC ได้นำหลัก  Circular Economy และนวัตกรรมด้าน Green ที่ได้ดำเนินการมานำเสนอต่อผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นรูปธรรม


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei