Ch3Thailand Logo

นักวิ่งกว่า 5,200 คนร่วมวิ่งรักษ์โลกในงาน GC Rayong Marathon 2019

เปิดอ่านแล้ว 76 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

นักวิ่งกว่า 5,200 คนร่วมวิ่งรักษ์โลกในงาน GC Rayong Marathon 2019

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพจัดงานเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ครั้งที่ 19 จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศ บ้านเพ จ.ระยอง เพื่อร่วมส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสวมใส่เสื้อที่แปรรูปมาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% การจัดการขยะภายในงาน และส่งเสริมการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ผ่านการรับรองฉลาก GC Compostable (ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ) ตอบสนองเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Circular Living ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy คือลดการเกิดขยะและของเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution) เพื่อคงไว้ให้ลูกหลานในอนาคต  โดยในปีนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 5,200 คน


นายบุญชัย ชุณหวิกสิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น GC กล่าวว่า ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความรู้ ทรัพยากร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้าน อย่างเต็มกำลัง เราส่งเสริมพร้อมริเริ่มและดำเนินโครงการ เพื่อสังคมต่างๆ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบคุณค่าและและคุณประโยชน์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย และโลกให้ดียิ่งขึ้น ตามแนวคิด Chemistry for Better Living เคมีที่เข้าถึงทุกความสุข


สำหรับการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “GC Rayong Marathon 2019” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญด้านกีฬาที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว  ซึ่งในปีนี้ นอกเหนือจากการสนับสนุนการจัดงานแล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนการจัดทำเสื้อที่แปรรูปมาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% สำหรับนักกีฬาเดิน-วิ่ง และเจ้าหน้าที่จัดงาน ทำให้ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน การแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตร ระยะฮาร์ฟมาราธอน 21.100 กิโลเมตร ระยะมินิมาราธอน 10.550 กิโมเมตร และระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร


ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในนามของจังหวัดระยอง ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และนักกีฬาทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุน และเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “GC Rayong Marathon 2019” ในปีนี้ จังหวัดระยองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทราบว่ากิจกรรมนี้ได้รับความสนใจ    จากนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รายการต่างๆ เป็นจำนวนมากถึง 5,200 คน แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกำลังกาย ของประชาชนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมรายการแข่งขัน GC Rayong Marathon นั้น จะได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมจังหวัดระยอง ได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยรายได้ส่วนหนึ่งที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายแล้ว ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพจะนำไปมอบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน วัด เป็นต้น


สำหรับเส้นทางแข่งขันในครั้งนี้ยังคงยึดเส้นทางเดิมคือ เลียบชายหาดของจังหวัดระยองชายหาด ได้แก่ สวนสน  อ่าวเพ  และหาดแม่รำพึง เป็นเส้นทางวิ่งธรรมชาติที่มีความสวยงามไม่แพ้จังหวัดชายทะเลในภาคอื่นๆ ซึ่งนักวิ่งที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของชายหาดจังหวัดระยอง นับเป็นอีกหนึ่งสีสันในการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของคนระยองตลอดเส้นทางการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 5,200 คน ไม่นับรวมครอบครัวที่ติดตามมาพักผ่อนท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยที่พักในระยะการการแข่งจันจากสถานที่จัดงานได้ถูกจองเต็มในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ของที่ระลึกอื่นๆ เต็มไปด้วยนักกีฬาและผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดี


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei