Ch3Thailand Logo

"Shade of Blue Ocean" ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

เปิดอ่านแล้ว 122 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

"Shade of Blue Ocean" ททท. ร่วมกับ GC และ มูลนิธิ Ecoalf สานต่อโครงการ "Upcycling the Oceans, Thailand" ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย


สานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จับมือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และมูลนิธิ ECOALF จัดงาน "Shade of Blue Ocean ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม" ภายใต้โครงการ "Upcycling the Oceans, Thailand" ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย นอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังหัวใจรักษ์โลกที่มาร่วมกิจกรรมดำน้ำและเก็บขยะบริเวณชายหาดกับเหล่าจิตอาสาสมัครกว่า 1,000 ชีวิต ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สามารถเก็บขยะทั้งบริเวณชายหาดและใต้ท้องทะเล ได้รวม 955 กิโลกรัม โดยขยะพลาสติกเหล่านี้จะนำไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านกระบวนการ Upcycling


ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าสถานีรายงานบ้านเพหาดเภตรา จ.ระยอง นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวจิตอาสา กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ท้องทะเล และบริเวณชายหาด ในงาน “Shade of Blue Ocean ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม” ภายใต้โครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” โดย  มี ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร   บริษัท พีทีที โกลบอล   เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และนายฮาเวียร์ โกเยนิเช่ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ประเทศสเปน ร่วมพิธี พร้อมด้วยดารานักแสดงจ๊อบ-นิธิสมทุรโคจร, ต๊ัก-บริบูรณ์ จันทร์เรืองและครอบครัว,นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต ร่วมเก็บขยะและรณรงค์ รักษาสิ่งแวดล้อม


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่าในฐานะองค์กรหลักที่ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ราชอาณาจักรสเปน ดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand มาตั้งแต่ปี 2560 ด้วยความตระหนักในความสำคัญของการจัดการแก้ปัญหาขยะในท้องทะเลไทย และการสร้างจิตสำนึกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ในการเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ขยะพลาสติกดังกล่าวสามารถนำไปต่อยอดโดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ขยะให้กลับมาเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการออกแบบอย่างร่วมสมัย ถือได้ว่าเป็นการยกระดับจาก Recycling เป็น Upcycling

“สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC , มูลนิธิอีโคอัลฟ์,เทศบาลเมืองระยอง,เทศบาลตำบลเพ อุทยานแห่งชาติ ขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดมนักดำน้ำ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและชาวจังหวัตระยอง ทั้งนี้ ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Upcycling the Oceans, Thailnd นี้ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว รักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องทะเลอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวจะต้องลดลงอย่างแน่นอน”

ดร.ชญาน์ จันทวสุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า การจัดงาน Shade of Blue Ocean ในครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการสานต่อโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ซึ่งในความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย ทั้งนี้ GC ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินการ เพื่อการจัดการขยะในทะเลและการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม กับการบริหารจัดการขยะที่เก็บได้นั้น GC ได้นำเอาหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) มาใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยได้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างสรรค์การแปรรูปขยะ ให้กลายผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อคืนชีวิตใหมให้ขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ ซึ่งนับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก

“นอกจากนี้ในอนาคต GC ยังมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ต่อไป โดยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งนำโครงการฯ เป็นโมเดลเพื่อต่อยอดสโครงการอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะต่อไป” ดร.ชญาน์ จันทวสุ กล่าว

ทั้งนี้ ผลสำเร็จของ Upcycling the Oceans, Thailand ในครั้งนี้ สามารถเก็บขยะในพื้นที่ชายหาดหลายๆ จุดของ จ.ระยอง ได้ปริมาณรวมกันถึง 955 กิโลกรัม ซึ่งแบ่งเป็นบริเวณต่างๆ ได้แก่ ริมหาดหน้าสถานีรายงานบ้านเพ จำนวน 352 กิโลกรัม และจุดท่าเรือและคลองกรุน 418 กิโลกรม นอกจากนี้ ขยะในทะเลที่ได้จากการดำน้ำเก็บขยะนั้น ยังสามารถเก็บได้มากถึง 185 กิโลกรัม

ภาพกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล

ภาพบรรยากาศจิตอาสาเก็บขยะริมชายหาดและใต้ท้องทะเล

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเก็บขยะริมชายหาดและนำมาคัดแยก

นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต ดารานักแสดงที่ร่วมเป็นจิตอาสาเก็บขยะในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน "Shade of Blue Ocean ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม" ภายใต้โครงการ "Upcycling the Oceans, Thailnd" เพราะถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ อีกทั้งปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

“พลาสติกไม่ใช้ผู้ร้าย แต่มนุษย์ต่างหากที่เป็นผู้กระทำให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมโดยมลพิษในสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะเป็นจากการขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” นิว-ชัยพล กล่าว

กลุ่มจิตอาสา กล่าวว่า  รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ "Shade of Blue Ocean ร่วมแรงร่วมใจทะเลไทยสวยงาม" ภายใต้โครงการ "Upcycling the Oceans, Thailand" ซึ่งถือว่าเป็นการทำความดี และเป็นการช่วยปลุกกระแสสังคม เลิกทิ้งขยะลงทะเล จึงอยากให้ทุกๆคนช่วยกัน หันมาสนใจใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา

“ทั้งนี้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับการรณรงค์และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและ ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย อีกทั้งเป็นหนึ่งในแนวทางการปฎิบัติที่สามารถปรับใช้ชีวิตแบบ Circular Living  ในชีวิตประจำวัน  ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน”


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei