Ch3Thailand Logo

เชิญพุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ

เปิดอ่านแล้ว 26 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จัดพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”

โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ลังกา ที่สืบเนื่องมานานกว่า 700 ปี นับตั้งแต่แรกนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัย อีกทั้งปี พ.ศ. 2562 ยังเป็นวาระครบรอบ 266 ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา ซึ่งเป็นนิกายที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะพระสมณทูต นำโดยพระอุบาลีมหาเถระจากวัดธรรมารามแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเสื่อมถอยไปด้วยอิทธิพลของชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอื่น นิกายสยามวงศ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-ศรีลังกาจวบจนปัจจุบัน

พระบรมเกศาธาตุที่จะอัญเชิญมานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ Nelligala International Buddhist Center โดยได้เก็บรักษาและเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุดเป็นระยะเวลากว่า 700 ปีในเมืองแคนดี้ อัญเชิญมาโดยดำริของสมเด็จพระสังฆนายกแห่งวัดมัลละวัตตะ มหาวิหาร หรือวัดบุปผาราม ประเทศศรีลังกา ซึ่งเป็นวัดที่พระอุบาลีมหาเถระและคณะพระสมณทูตจากกรุงศรีอยุธยาไปบรรพชาอุปสมบทให้ชาวศรีลังกา และสมเด็จพระสังฆนายกแห่งวัดอัสคิริยาราชมหาวิหาร ซึ่งเป็น 2 วัดที่ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลวัดพระเขี้ยวแก้ว พระบรมเกศาธาตุนี้เป็นองค์ที่ไม่เคยอัญเชิญมาในประเทศไทย จึงเป็นครั้งแรกในรอบ 700 ปี ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พุทธศาสนิกชนสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น. โดยตลอดระยะเวลาดังกล่าวจะมีกิจกรรมสวดมนต์หรือฟังเทศน์ (เฉพาะวันเสาร์และวันพระ) ให้พุทธศาสนิกาชนเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น. โปรดแต่งกายชุดสุภาพสีขาว พร้อมจองรอบเวลาเป็นเจ้าภาพอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและถวายเครื่องสักการบูชาตามธรรมเนียมศรีลังกา วันละ 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 เวลา 06.30 น. ถวายภัตตาหาร ดอกไม้บูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์

รอบที่ 2 เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหาร ดอกไม้บูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์

รอบที่ 3 เวลา 17.00 น. ถวายน้ำปานะ ดอกไม้บูชาแด่พระบรมเกศาธาตุ และถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมถวายกัปปิยภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: มูลนิธิธรรมดี หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โทร. 02-610-2366, 063-526-5359

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei