Ch3Thailand Logo

ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือและเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ

เปิดอ่านแล้ว 316 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

“ไลอ้อนร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ และเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลุค รวมมูลค่า 1,034,940 บาท ให้กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพและความสะอาดให้กับคนไทย โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ได้ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ


ทั้งนี้บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “โฟมล้างมือ และเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ” (Kirei Kirei Foaming Hand Soap / Kirei Kirei Waterless Hand Sanitizer Gel) ขอชี้แจงเรื่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ และเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในระดับสูง จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้นำผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าที่ทางบริษัทฯ ได้ตั้งราคาจำหน่ายไว้ อีกทั้งยังมีสินค้าปลอมที่ทำเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของคิเรอิคิเรอิ ดังนั้นทางแบรนด์ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบโดยทั่วกันดังนี้


1. เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ มีจำหน่าย 2 ขนาด ได้แก่แบบหลอด ขนาด 50 มล. และแบบขวด ขนาด 200 มล. โดย    เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ สูตรใหม่ มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ 70% โดยปริมาตร  ซึ่งสามารถช่วยลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค

2. ราคาขายของเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ ขนาด 50 มล. คือ 40 บาท/หลอด และ ขนาด 200 มล. คือ 175 บาท/ขวด 

3. โฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ มีจำหน่าย 3 ขนาด ได้แก่ แบบขวด ขนาด 450 มล. แบบขวด ขนาด 250 มล. และแบบถุงเติม ขนาด 200 มล. โดยโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ สามารถช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99.99%

4. ราคาขายของโฟมล้างมือคิเรอิคิเรอิ ขนาด 450 มล. คือ 119 บาท/ขวด ขนาด 250 มล. คือ 75 บาท/ขวด และ ขนาด 200 มล. คือ 35 บาท/ถุง

5. ช่องทางการขายอย่างเป็นทางการของโฟมล้างมือและเจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ มีดังนี้       

- ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าทั่วไป 

- ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Lion Shop Online และ LINE Official Account “@LIONFAMILY”

อย่างไรก็ตามบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ขอร่วมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยเหลือ แบ่งปัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยการซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็น และไม่นำผลิตภัณฑ์คิเรอิคิเรอิไปจำหน่ายเกินราคา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังคงเร่งดำเนินการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และทางบริษัทฯ ได้ตั้งใจและพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei