Ch3Thailand Logo

PEA ร่วมกับ Accenture ยกระดับทักษะดิจิทัลให้บุคคลากร

เปิดอ่านแล้ว 159 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

วันนี้ (วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.)  นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรระหว่าง PEA Innovation Hub และ Accenture ณ iHub Co-working Space สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้บริการไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคม PEA ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นผู้ให้บริการไฟฟ้าชั้นนำด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดำเนินการหลายด้านรวมถึงการยกระดับทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงาน โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “วัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน การจะขับเคลื่อนวัฒนธรรมเช่นนี้และทำให้องค์กรมีความพร้อมรับอนาคตได้นั้น เราจะต้องเสริมความแข็งแกร่งด้านความสามารถในการแข่งขัน โดยเริ่มที่พนักงาน ซึ่งปัจจุบันนี้ มีพนักงานที่ได้เข้าอบรมและพัฒนาทักษะกับสถาบัน LEAP โดยความร่วมมือกับ Accenture ซึ่งหวังว่าจะช่วยยกระดับทักษะหลักของพนักงานด้านดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี ช่วยให้พนักงาน PEA สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการยกระดับคุณภาพบริการความพึงพอใจของลูกค้าและช่วยให้การบริการไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด”