Ch3Thailand Logo

รมว.พลังงาน-GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น-กระจายรายได้สู่ชุมชน

เปิดอ่านแล้ว 112 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

รมว.พลังงาน-GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น-กระจายรายได้สู่ชุมชน


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชน


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ในโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น เพื่อรองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมี   เชฟชุมพล แจ้งไพร           เชฟมิชลินสตาร์ของประเทศไทย และ เชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต จากโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาอาหารถิ่นระยอง ร่วมงานด้วย


นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ถือเป็นการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่น และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดระยอง