Ch3Thailand Logo

ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ “เจ้าฟ้านักพัฒนา ประชาไทยพ้นภัยยาเสพติด”

เปิดอ่านแล้ว 397 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงรับการถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ “เจ้าฟ้านักพัฒนา ประชาไทยพ้นภัยยาเสพติด” ด้านกระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงาน ป.ป.ส. เชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรดำเนินงานยาเสพติดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563


นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวถึงการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีขึ้นเป็นประจำ ตั้งแต่ปี 2537 มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้อุทิศตน เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ ด้วยความอุตสาหะในการที่จะช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์


เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า นับเป็นถือเป็นพระกรุณาธิคุณต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระอนุญาตให้ กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในฐานะ “เจ้าฟ้านักพัฒนา ประชาไทยพ้นภัยยาเสพติด” ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนานัปการมาอย่างต่อเนื่อง โดยทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจฯ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่บุคคลต้องราชทัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องหาหญิงที่ต้องการโอกาสในสังคมให้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และขยายความช่วยเหลือไปยังเด็กที่ติดท้องแม่ก่อนเข้าเรือนจำและทารกหลังคลอด  รวมถึงทรงสืบสานแนวทางการพัฒนาทางเลือกมาใช้แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือในโครงการร้อยใจรักษ์ รวมทั้งยังทรงอำนวย


ความยุติธรรมในคดียาเสพติดรายสำคัญเป็นจำนวนมากในฐานะอัยการ ตลอดจน พระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศ ทรงเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศมากมาย ที่ส่งผลถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับโลก และบรรเทาปัญหายาเสพติดในสังคมไทยอย่างอเนกอนันต์


นอกจากนี้ พิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในนามนายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 150 ราย แบ่งเป็นประเภทบุคคล 133 ราย และ 17 องค์กร ในจำนวนดังกล่าว เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทต่างๆ ดังนี้

- โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 4 ราย เป็นโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวนบุคคล 3 ราย องค์กร 1 องค์กร ผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่

1 . พลตรี เทวัญ ตันกุล นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2.  พลตำรวจตรี สำราญ นวลมา ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล

3.  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

4.  กองกำลังผาเมือง

โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมรับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน จำนวน 5 ราย ได้แก่

1.พันตำรวจเอก อดิศ เจริญสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

2. พันตำรวจโท เสวก ชูศิริ รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

3. นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

4. นางสาวสุกัลยา แสงกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

5. นายธีร์ สัจจะวงษ์รัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 บ้านเขาชะโอย จ.สุพรรณบุรี


เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกในการเสียสละชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับทายาทของผู้สูญเสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 28 ราย และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่น ให้แก่ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ จำนวน 107 ราย ได้แก่  ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด และด้านการป้องกันยาเสพติด พร้อมกับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ขอบคุณผู้มีชื่อเสียงที่ร่วมรณรงค์สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในปีนี้ มีจำนวน 6 ราย ได้แก่ บี้ เดอะสกา, คิงส์ ชนาวิทย์, โหน่ง ศุภชัย เสมอมิตร , เบเบ้ ธันย์ชนก , หนึ่ง จักรวาล และ ครูเงาะ รสสุคนธ์


เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวตอนท้ายว่า “กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ขอแสดงความยินดีกับบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในวันนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะปัญหายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกคนในทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดลงได้และหมดไป ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในพลังที่จะขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากประเทศไทย ด้วยการร่วมกันเป็นหูเป็นตา เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei