Ch3Thailand Logo

PEA ผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐาน “GSEE”

เปิดอ่านแล้ว 24 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” พร้อมมอบโล่ และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัวโครงการจัดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” เพื่อผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยPEA เชิญชวนให้หน่วยงาน   ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการประเมินมาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สำหรับ มาตรฐาน GSEE ที่ PEA จัดทำขึ้นเพื่อประเมินสำหรับสถานประกอบการจำนวน 3 ประเภท คือ ประเภทอาคาร ประเภทอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP  โดยเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE มีเกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสมรรถนะพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน โดย PEA จะส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสามารถขอรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ซึ่งองค์กรที่มีผลการประเมินในระดับ Gold หรือ Platinum จะได้รับตราสัญลักษณ์ GSEE ไปประกอบในสินค้าหรือบริการด้วย


นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่ และ ใบรับรองสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจำนวน 6 แห่ง ที่นำเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการและวัดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงผลความสำเร็จของความร่วมมือกันระหว่าง PEA กับหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง ที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 9,800,000 หน่วยต่อปี  โดยคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงไม่น้อยกว่า 6,366 ตันต่อปี ดังนี้


ระดับ Platinum

1) อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2) บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

3) บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด

4) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

ระดับ Gold

1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2) บริษัท ยูนีซัน จำกัด

สามารถดูข้อมูลการรับสมัครเข้ารับเกณฑ์ประเมินได้ที่กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-6228 หรือที่เว็บไซต์ www.pea.co.th


ข่าว / ภาพ : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei