Ch3Thailand Logo

PEA เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM

เปิดอ่านแล้ว 130 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ Smart Home PEA IHAPM โดยคัดเลือกผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ PEA ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ซึ่งชุดอุปกรณ์ PEA IHAPM จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยสามารถควบคุมการเปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงานได้ โดยการสั่งการผ่าน Application จาก Tablet หรือ Smart Phone ได้ทั้งระบบ IOS และ Android 

PEA จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าดำเนินการ


สำหรับพื้นที่และจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม ที่เปิดรับเข้าร่วมโครงการมีดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่

- บ้านขนาดเล็ก 26 หลัง

- บ้านขนาดกลาง 10 หลัง

- บ้านขนาดใหญ่ 24 

- คอนโดมิเนียม 20 ห้อง

จังหวัดชลบุรี

- บ้านขนาดใหญ่ 29 หลัง 

- คอนโดมิเนียม 10 ห้อง

จังหวัดระยอง

- บ้านขนาดเล็ก 20 หลัง                                   

- บ้านขนาดกลาง 2 หลัง

จังหวัดขอนแก่น

- บ้านขนาดใหญ่ 9 หลัง

- คอนโดมิเนียม 12 ห้อง

จังหวัดนครราชสีมา

- บ้านขนาดกลาง 9 หลัง

จังหวัดอุบลราชธานี

- บ้านขนาดเล็ก 15 หลัง                                              

- บ้านขนาดกลาง 7 หลัง

จังหวัดภูเก็ต

- บ้านขนาดเล็ก 22 หลัง                                              

- บ้านขนาดกลาง 13 หลัง

- บ้านขนาดใหญ่ 13 หลัง

- คอนโดมิเนียม 7 ห้องข้อกำหนดโครงการติดตั้งและทดสอบชุดผลิตภัณฑ์

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีอินเตอร์เน็ต (Home Wi-Fi) ใช้งานภายในบ้านพักอาศัยและคอนโดมิเนียม

 2. บริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างจะต้องมีสายนิวทรัล ติดตั้งไว้ หากไม่มี PEA จะดำเนินการติดตั้งสายนิวทรัลบริเวณสวิทช์เพื่อควบคุมแสงสว่างเพิ่มเติมให้ โดยจะทำการติดตั้งรางเดินสายนิวทรัลเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 3. PEA เริ่มดำเนินการติดตั้งชุดผลิตภัณฑ์ PEA IHAPM ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


******************************************************


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei