Ch3Thailand Logo

ไปรษณีย์ไทย ชวนเด็กๆร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ตะลุยโลกแสตมป์ ประจำปี 2560

เปิดอ่านแล้ว 476 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

กิจกรรมค่ายเยาวชน “ตะลุยโลกแสตมป์” ประจำปี 2560 ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”

           ระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร  จัดโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

           ไปรษณีย์ไทย เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมเรียนรู้ ทัศนศึกษา กิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”

            บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งภารกิจในการจัดสร้างแสตมป์   ที่ระลึก บันทึกเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยผ่านมาหลากหลายรูปแบบและสีสัน เพื่อช่วยเปิดโลกกว้างและสร้างความรู้ให้แก่เยาวชน ส่งเสริมให้เกิดความรอบรู้ผ่านแสตมป์  กับกิจกรรม“ตะลุยโลกแสตมป์”  จึงสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบค่ายเยาวชนที่มุ่งเน้นเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านภาพจากดวงตราไปรษณียากรไปสู่เยาวชนไทย เพื่อขยายฐานองค์ความรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้     ศึกษาคุณค่าของแสตมป์ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นเส้นทางและแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้สำคัญของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปกับการดำเนินชีวิตของตนเอง และชุมชนต่อไป

             กิจกรรมค่ายเยาวชน ตะลุยโลกแสตมป์ เปิดรับเยาวชนอายุ 10 - 15 ปี กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร จำนวน 100 คน ร่วมเรียนรู้ทั้งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น และได้เรียนรู้ดูงาน "๓ ดำภูพาน" เป็นงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้ได้พันธุ์ดี ทนโรค ทนต่อสภาพแวดล้อม และได้ขยายผลไปสู่ประชาชนทั่วไป ทัศนศึกษา ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เอง ทรงใช้แผนที่ทางอากาศและการเสด็จสำรวจเส้นทางบริเวณ ป่าเขา น้ำตก ศึกษาดูงาน ทำการไปรษณีย์สกลนคร ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน        การส่ง – รับไปรษณีย์ต่างๆ และได้ไปทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม (CSR)  ที่โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษร์รังสรรค์ 2” นอกจากนี้ยังได้ออกแบบสร้างสรรค์ชุดแสตมป์ เพื่อจะนำไปผลิตเป็น  I –Stamps อีกด้วย

              เยาวชนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้

เว็บไซต์หลักของค่าย ตะลุยโลกแสตมป์  www.thaistampcamp.com

           วันที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่12 ตุลาคม2560 (3 วัน 2 คืน)


ติดต่อสอบถาม

1. โทรศัพท์  :  081-1434389 089-4736388 และ 02-5039850-1

2. โทรสาร  :  02-5039826 

3. สื่ออนไลน์

E-Mail  :  thaistampcamp@gmail.com 

Facebook   :  www.facebook.com/ตะลุยโลกแสตมป์

Twitter       :  https://twitter.com/ตะลุยโลกแสตมป์

Instagram    :  ตะลุยโลกแสตมป์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei