Ch3Thailand Logo

ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 41 ปี ช่อง 3

เปิดอ่านแล้ว 439 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2011/News_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%20%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%20%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%2041%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%203.jpg' />
            เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มีโอกาสต้อนรับ ทั้งภาครัฐบาล เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมยินดีและ ยังได้บริจาคเงินเพื่อสมทบทุน ในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปให้กับเด็กในถิ่นทุรกันดาร ตามคอนเซปท์ของช่อง 3 ในปีนี้คือ “การให้”
            ในตอนเช้า ทั้งผู้บริหาร ดารานักแสดง และ พนักงาน ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงศาลพระพรหม และ ศาลพระภูมิ จากนั้น คุณประวิทย์ มาลีนนท์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาต้อนรับ และ รับเงินบริจาค เพื่อสมทบทุน ซึ่งมีผู้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างไม่ขาดสาย และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้พระราชทานกระเช้าดอกไม้พระราชทานมาในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งผู้จัดละคร รายการ อาทิ คุณทาริกา ธิดาทิตย์ , คุณกอบสุข จารุจินดา, คุณณัฐนันท์ ฉวีวงษ์, คุณสรวงสุดา ชลลัมพี และ ฯลฯ จากนั้นยังมีพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อีกด้วย


รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ลำดับ
รายนามผู้บริจาค
1
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
2
 น้ำตาลวังขนาย จำกัด
3
 ประสงค์ พูนธเนศ
4
 เกตุวดี แกนดินี
5
 หาญยุทธ สรไกรกิติกุล
6
 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
7
 บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
8
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9
 วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด
10
 มาโช บิส จำกัด
11
 มาโช โมชั่น จำกัด
12
 พลตรี หม่อมหลวง สุปรีดี ประวิตร
13
 สโมสรฟุตบอล อยุธยา เอฟซี
14
 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
15
 สมาคมอัสสัมชัญ
16
 มายแอคเซส จำกัด
17
 บริษัท สปริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
18
 แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
19
 Sony Thai Co.,Ltd.
20
 องค์การขนส่งวมวลชนกรุงเทพ
21
 พลตำรวจโท อติเทพ ปัญจมานนท์
22
 PHD
23
 Zenithmedia
24
 OMD
25
 เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
26
 Dr. Tan and Shelldon Family
27
 สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
28
 ร้านดอกไม้พีรายุ
29
 Teen Superstar
30
 คุณปรียดา วุฒิภัคดี
31
 ทีมฟุตบอลสระบุรีเอฟซี
32
 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารมาลีนนท์
33
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
34
 บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด
35
 ทีมฟุตบอลเชียงใหม่เอฟซี
36
 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
37
 Shin Copration Public Company Limited
38
 BEC-TERO RADIO COMPANY LIMITED
39
 โรงแรมใบหยก สกาย
40
 คุณทาริกา ธิดาทิตย์
41
 บริษัท ชลลัมพี โปรดั๊กชั่น จำกัด
42
 คุณณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์
43
 สาธิต จินตรัศมี
44
 บริษัท วิบูลย์ธานี ทาวเวอร์ จำกัด
45
 เศรษฐา อรัญญา พุทธิดา
46
 Discovery A New Innovation
47
 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
48
 เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
49
 CENTRAL Group of Companies
50
 คุณผาณิต พูนศิริวงศ์
51
 อรรควุฒิ สุวรรณประกร-อรุโณชา ภาณุพันธุ?
52
 คุณพรเทพ เตชะไพบูลย์
53
 บริษัท เจ เอส แอล โกบอล มีเดีย จำกัด
54
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
55
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
56
 กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
57
 พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน
58
 กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
59
 บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
60
 มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวหทารผ่านศึก
61
 กรมประชาสัมพันธ์
62
 ถนอมนวล ผลอวยพร
63
 สมนึก เขมาชีวะ
64
 คุณนิโรธ เจริญประกอบ
65
 ณชมพูนุท โรจนชลาสิทธิ์
66
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
67
 Guts Entertainment Co.,Ltd
68
 คุณกิตติ โรจน์ชลาสิทธิ์
69
 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
70
 ดวงเดือน รังสิกุล
71
 Thai Airasia Co.,Ltd
72
 ส่วนงานคุ้มครองผู้รับสื่อ สำนักงาน กสทช
73
 บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
74
 สุชามา กุณากร
75
 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
76
 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5
77
 Starcom Mediavest Group
78
 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
79
 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
80
 บริษัท เปรียว จำกัด
81
 Obtainment Co.,Ltd
82
 กระทรวงยุติธรรม
83
 SF World Cinema
84
 บริษัท ไรส้ม จำกัด
85
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
86
 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
87
 บริษัท ชัดถ้อยชัดคำ จำกัด
88
 ดร. โสภณ ดำนุ้ย
89
 นางพรทิวา นาคาศัย
90
 บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
91
 บริษัท สื่อสากล จำกัด
92
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
93
 Dentsu media
94
 ฐากร ตัณฑสิทธิ์
95
 แอล แอนด์ อาร์ มีเดีย จำกัด
96
 คิว แอนด์ เอฟ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
97
 บริษัท กัตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด
98
 คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ
99
 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
100
 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน)
101
 ฝ่ายสื่อสารองค์กร
102
 โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
103
 สมาคมตระกูลชื้อ
104
 คุณจรัล เพ็ชรเจริญ (สีเทา)
105
 ปรีดา เชื้อผู้ดี
106
 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
107
 สำนักงานประกันสังคม
108
 การประปานครหลวง
109
 มีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย
110
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
111
 GROUP M
112
 เมเจอร์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
113
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
114
 ทีโอที จำกัด (มหาชน)
115
 เธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
116
 ณรงค์,กอบสุข,พัชนี จารุจินดา
117
 สำนักงานศาลปกครอง
118
 ครอบครัวข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
119
 ครอบครัวข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
120
 สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
121
 สำนักงานเจ้ากรมกิจการพลเรือน
122
 ร้านป้าแอ๊ด
123
 BEC-TERO ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
124
 คุณวสวัณณ์ รองเดช
125
 ฮันนี่ แอนด์ เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นต์ จำกัด
126
 บริษัท ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด
127
 BAAN OUI PHUKET
128
 คุณนิรมล เมธีสุวกุล
129
 ขนส่ง จำกัด (บขส.)
130
 ไปรษณีย์ไทย จำกัด
131
 สภากาชาดไทย
132
 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
133
 สมาคมฟุตบอลฯ
134
 คุณยุพา รัตนจันทร์
135
 คุณสุริยนต์ จองลีพันธ์
136
 ทีวีบูรพา จำกัด
137
 ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
138
 กระทรวงแรงงาน
139
 หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะคำนาย
140
 Vizrt (Thailand) Co.,Ltd.
141
 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
142
 ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
143
 สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
144
 กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
145
 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
146
 สำนักงาน ป.ป.ส.
147
 คุณไอริน ฤกษะสาร
148
 บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด
149
 เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
150
 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
151
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
152
 ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส
153
 โรงงานยาสูบ
154
 สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
155
 เวทีมวยสยาม (อ้อมน้อย)
156
 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
157
 แบรนด์ คอนเนคชั่นส์ จำกัด
158
 อิชยา สันติตระกูล
159
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
160
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
161
 อธิบดีและข้าราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
162
 สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
163
 หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทย์ศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
164
 โสภิตา ธรรมสังคีติ
165
 บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
166
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
167
 เซ็นทรอลนิคส์ จำกัด
168
 สวนนงนุช วิลเลจ จำกัด
169
 ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
170
 การบินไทย จำกัด (มหาชน)
171
 บีบี เรคคอร์ด
172
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
173
 ปตท.จำกัด (มหาชน)
174
 กองทัพอากาศ
175
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
176
 สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
177
 สยามพารากอน รีเทล จำกัด
178
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
179
 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
180
 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
181
 รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
182
 กองบัญญาการตำราจนครบาล
183
 ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
184
 ทีวี ธันเดอร์ จำกัด
185
 การไฟฟ้านครหลวง
186
 วิทยาการการตลาดทุน รุ่นที่ 9
187
 กรมธนารักษ์
188
 บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
189
 ชญาดา เมฆะอำนวยชัย
190
 SAHAVIRIYA GROUP OF COMPANIES
191
 Carat (Thailand) Co.,ltd.
192
 ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
193
 สตรองบราเดอร์ส 1969 จำกัด
194
 Century Advertising
195
 รายการ CEO ซี้ปึ๊ก
196
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
197
 พรรณี จารุสมบัติ
198
 พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี
199
 ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ
200
 สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด
201
 จตุพร บุรุษพัฒน์
202
 ฯพณฯ ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
203
 สิทธิชัย โค้วสุรัตน์
204
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
205
 คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
206
 คุณสมชาย มานะสิริจินดา
207
 โฮป แฟมิลี่
208
 ไพโรจน์ สุวรรณฉวี
209
 พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
210
 จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
211
 อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
212
 แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
213
 คุณนิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์
214
 นายลักษณ์ วจนานวัช
215
 คุณสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย
216
 องค์การสวนสัตว์
217
 คุณสมชาย เข็มกลัด
218
 เบนซ์รามคำแหงกรุ๊ป จำกัด
219
 ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
220
 PULLMAN BANGKOK KING POWER
221
 คุณปรัชญาทวี ตะเวทิกุล
222
 คุณกัญญารัตน์ จิระรัชกิจ
223
 ธัญญา โพธิ์วิจิตร
224
 รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล
225
 มนัส ปสาทรัตน์
226
 B.E.C. Co.,LTD
227
 บางกอก ทูเดย์
228
 RSU HEALTH CARE
229
 กรมป่าไม้
230
 สุวิทย์ รัตนมณี
231
 อำนวยพร ชลดำรงค์กุล
232
 วรรณชัย สุรอมรรัตน์
233
 Tesco Lotus
234
 สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
235
 มหาวิทยาลัยมหิดล
236
 ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
237
 สำนักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
238
 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
239
 สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหม
240
 เพชรี พรหมช่วย
241
 ทรงฤทธิ์ , คุณนิตยา พัฒนพลานนท์ และครอบครัว
242
 รมต.นร. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
243
 กิ่งแก้ว อินหว่าง
244
  นายวิทเยนทร์ มุตตามระ
245
 นายอิสสระ สมชัย
246
 สำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์
247
 ฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง
248
 พรทรัพย์ คณโฑเงิน
249
 นางญาณี เลิศไกร
250
 คุณสมเกียรติ ครองวัฒนาสุข
251
 สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน
252
 สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
253
 วรโชติ สันติวราคม
254
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
255
 NEO TARGET
256
 เกษมกิจ จำกัด
257
 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
258
 กระทรวงมหาดไทย
259
 ไชย ไชยวรรณ
260
 สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม
261
 ปิยะลักษณ์ ลักษ์เจริญ
262
 วี เน็ท พลัส จำกัด
263
 กรมทางหลวงชนบท
264
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
265
 ชาญศักดิ์ เฟื่องฟู
266
 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
267
 กองทัพเรือ
268
 สำนักงานเขตคลองเตย
269
 สำนักงานเขตคลองเตย
270
 สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา
271
 ร้านจิตลดา
272
 True Corporation plc.
273
 สยาม บิสสิเนส ซินเนอจี่
274
 True Corporation plc.
275
 สุรชัย ขันอาสา
276
 ยุพิน กิติจารุรัตน์
277
 เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (AP)
278
 บุญเลิศ - นันทนา อัสสวุฒิ
279
 Bangkok Airways
280
 สรรเสริญ จันทรมณี
281
 โซนี่ มิวสิค เอนเทอร์เทนเมนต์ โอเปอร์เรติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
282
 บอร์น แอนด์ แอสโซซิเอทด์ จำกัด
283
 โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)
284
 กรมพลศึกษา
285
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
286
 Chalachol Company Limited
287
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
288
 คิธ แอนด์ คิน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
289
 กระทรวงการคลัง
290
 พนิดา ชอบวณิชชา
291
 กนกกร อุตสาหกิจอำนวย
292
 ราอีธ ศรีหานาม
293
 วุฒิ-ศักดิ์
294
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
295
 สิรคม บวรวีริสา
296
 Bangpakok Hospital Group Co.,Ltd.
297
 ปานตา พูนทรัพย์มณี
298
 โกลบอลอแคร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
299
 วิชัย-คุณปรานอม กฤษดาธานนท์และครอบครัว
300
 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
301
 สถาบันกันตนา
302
 ชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
303
 ณัฐฏ์
304
 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมะกอก
305
 ปราณีต ไลวรรณ์และครอบครัว
306
 Public Hit
307
 อาจารย์ ธนากร เชื้อวิวัตน์
308
 เจษฎาภรณ์ - คุณพิเชษฐ์ชัย ผลดี
309
 พิมพ์สิริ ผลดี
310
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
311
ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
312
พลัฏฐ์ จิตติวรสิทธิ์
313
อิศม์เดช ฐิติสมบูรณ์
314
ประพล ภัทรธีรานนท์
315
สมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย
316
อเนก จงเสถียร
317
นัฐฐพนท์ ลียะวณิช
318
ดร. สนั่น รัศมี
319
วชิราวรรณ อิทธิถาวร
320
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
321
เอ็กแซ็กท์ จำกัด
322
ซีเนริโอ จำกัด
323
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
324
อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
325
ศัลยา สุขะนิวัฒดิ์
326
สนั่น อังอุบลกุล
 327
 บริษัทเอซโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รวมทั้งสิ้น
 1,977,802.00 บาท

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei