Ch3Thailand Logo

กิก ดนัย ตัวแทนช่อง 3 ร่วมงานแถลงข่าวเพลงองค์ราชินี

เปิดอ่านแล้ว 29 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/head(11).jpg' />
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 76 พรรษา
 12 สิงหาคม 2551 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมคมนักร้องแห่งประเทศไทย
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยประกอบด้วย สถานีโทรทัศน์ช่อง 3,5,7, 9 และ มูลนิธิ
ศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดทำโครงการการจัดทำเพลงเฉิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
 เพลง "แม่แห่งแผ่นดิน" เพื่อใช้เป็นสื่อและสัญญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการโดยได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2551
ณ ห้องชมวัง หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายจุลยุทธ หิรัณยะวสิตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานในงานแถลงข่าว ร่วมด้วยเรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปิน
แห่งชาติ- พลโท สบโชค ศรีสาคร เลขสนุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
และเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เพลงฯและ นายทินกร ภูวะปัจฉิม ผู้อำนวยการสำนักงาน
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมศิลปินอาวุโส และ ดารานักแสดงจากช่อง 3 ดนัย จารุจินดา
และ ผู้ชนะเลิศจากการประกวด แอลจี สตาร์ ทาเลนจ์์และรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ รวมถึงดาราสาว
จากช่อง 7 นำโดย ธัญสินี พรมสุทธิ์ เข้าร่วมงานด้วย

   โดยในบทเพลง "แม่แห่งแผ่นดิน" ที่ได้ประพันธ์ขึ้นนี้ได้อัญเชิญคำขวัญวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช
2550 คือ "ข้าวในนาปลาในน้ำ คำโบราณ คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน
รักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย"มาเป็นส่วนหนึ่งของการประพันธ์เป็นบทเพลงโดยมีครูเพลง
และศิลปินแห่งชาติ มาร่วมกันถ่ายทอดคำขวัญพระราชทานออกมาเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะทั้งเนื้อ
ร้องและทำนอง

ซึ่งผู้ร่วมประพันธ์เนื้อร้องได้แก่ นายชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ - นายกียรติพงศ์ กาญจนภี
หรือ สุนทรียา ณ.เวียงกาญจน์ ศิลปินแห่งชาติ - คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต และ
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติส่วนผู้ร่วมประพันธ์ทำนองได้แก่ เรืออากาศตรี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ - นายวิชัย อึ้งอัมพร- นายจิรวุฒิ
กาญจนะผลิน และ นายวิรัช อยู่ถาวรบทเพลง "แม่แห่งแผ่นดิน" ขับร้องโดย ศิลปินแห่งชาติ 4 ท่าน
คือ นางสวลี ผกาพันธุ์ - นายชรินทร์ นันทนาคร -นางจินตนาสุขสถิตย์ เรืออากาศตรี สุเทพ วงศ์กำแหง
ร่วมด้วย คณะนักร้องประสานเสียงจาก 3 เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรเลงโดย
วงเฉลิมราชย์และวงดุริยางค์ทหารเรือ

"ดนัย จารุจินดา" ดาราจากช่อง 3 กล่าวว่า "รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นตัวแทนนักแสดงจากช่อง 3
และมาเป็นส่วนหนึ่งของงานแถลงข่าวเพลงแม่แห่งแผ่นดินซึ่งเป็นเพลงที่สื่อถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับ" ส่วนน้องๆจากเวทีประกวดแอลจี สตาร์ทาเล้นจ์กล่าวเป็นสียงเดียว
กันว่า "พอได้ฟังเพลงที่ศิลปินแห่งชาติทั้ง 4 ท่านร้องแล้วขนลุกเลยซาบซึ้งมากและเนื้อเพลงมีความหมาย
ดีมาก อยากให้เพลงนี้เผยแพร่ออกไปให้มากๆในสื่อต่างๆเพื่อในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ เราจะได้ร้องพร้อมๆกัน
และยังเป็นสัญญลักษณ์ของความสามัคคีด้วย"

บทเพลง "แม่แห่งแผ่นดิน" จัดทำขึ้นเพื่อเเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551และเพื่อใช้บทเพลงนี้เป็นสื่อในการ
ถวายความจงรักภักดี และ ใช้ประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสต่างๆและเป็นสัญญลักษณ์
แห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โดยสามารถดาวน์โหลดเพลง "แม่แห่งแผ่นดิน" ได้ที่
www.opm.go.th www.identity.opm.go.th และ www.workpoint.co.th

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei