Ch3Thailand Logo

กองทุนครอบครัวข่าว 3 มอบที่พักอาศัยถาวร ให้กับ ชาวบ้านต้นขนุน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

เปิดอ่านแล้ว 108 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

     
/tv3admin/uploaded/store/images/main(457).jpg' />

       เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบบ้านที่พักอาศัยถาวร สำหรับผู้ประสบอุทกภัยดินถล่มบ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บริเวณจุดรองรับผู้อพยพบ้านพักอาศัยถาวร บ้านต้นขนุน ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 
       มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยและจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับผู้บริจาคผ่านครอบครัวข่าว 3 และผ่านกองทุนของรัฐบาล ในการสร้างบ้านถาวรให้กับผู้ประสบภัย ในอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผู้แทน กองทุนครอบครัวข่าว 3 นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ รองประธาน พร้อมคณะทำงานครอบครัวข่าว 3  ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ป้ายบ้านน้ำใจไทย พร้อมชุดเครื่องนอน เครื่องครัว ข้าวของเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยผ่านผู้แทนพระองค์ฯ  การมอบ บ้านน้ำใจไทย กองทุนครอบครัวข่าว 3 ได้ให้การสนันสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านจำนวน 35 หลัง มูลค่าหลังละ 259,887 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,096,045 บาท (เก้าล้านเก้าหมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

บ้านดังกล่าวข้างต้นเป็นแบบบ้านน้ำใจไทย ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ และ 1 ห้องอเนกประสงค์ โดยตัวบ้านกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมระเบียง ใต้ถุนสูง 2 เมตร ใช้หลังคาเขียวที่ทำจากล่องนมและน้ำผลไม้
 
        พร้อมกันนี้อีกทั้งยังมีการดัดแปลงบ้านน้ำใจไทยให้เหมาะกับคนพิการและผู้สูงอายุจำนวน 4 หลัง โดยการสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทางคณะกรรมการกองทุนยังได้จัดสรรเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกจำนวน 560,000 (ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) จัดซื้อเครื่องที่นอน, อุปกรณ์เครื่องครัว อาทิ เตาแก๊ส, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พร้อมตู้เย็น พัดลม ถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร มูลค่าชุดละ 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) มอบให้แก่เจ้าของบ้านทั้ง 35 หลัง ในคราวเดียวกันนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบบัญชีครัวเรือนให้กับผู้ประสบภัยด้วยเพื่อเตรียมสร้างความมั่นคงกับการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
 หลังจากทำพิธีมอบบ้านผู้แทนพระองค์ฯเยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับบ้านพักอาศัยถาวรอีกด้วย

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei