Ch3Thailand Logo

GIVE BLOOD SAVE A LIFE วัยซ่า ต้องกล้าให้ ชวนวัยรุ่นบริจาคเลือดครั้งแรก

เปิดอ่านแล้ว 362 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ผู้บริหารช่อง 3 ร่วมงานแถลงข่าว การจัดฟรีคอนเสิร์ต "GIVE BLOOD SAVE A LIFE  วัยซ่า ต้องกล้าให้" กาชาดชวนเหล่าผู้กล้า 17-25 ปี 3,000 คน สร้างปรากฏการณ์บริจาคเลือดครั้งแรก


คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมงานแถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ต “GIVE BLOOD SAVE A LIFE วัยซ่า ต้องกล้าให้ CHARITY CONCERT” โดยไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย โดยชวนเหล่าผู้กล้า เยาวชนอายุ 17-25 ปี 3,000 คน ร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบริจาคเลือดครั้งแรก ชมคอนเสิร์ตฟรี! แล้วไปสนุกกับ อะตอม ชนกันต์ Getsunova 25 hours และแขกรับเชิญสุดพิเศษ เก้า-จิรายุ และเอิ้ต-ภัทรวี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็น เป็นต้นไป ที่ GMM Live House Central World ชั้น 8 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต พร้อมด้วย ศิลปิน 25 hours ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอ และปลอดภัยจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ตามมาตรฐานงานบริการโลหิต ต้องมีโลหิตสำรองคงคลังอย่างน้อยวันละ 3,000 ยูนิต  เนื่องจาก โรงพยาบาลต่างๆ ขอเบิกโลหิตเฉลี่ยวันละ 2,000–3,000 ยูนิต  ซึ่งโลหิตที่จัดหาได้ต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัด 40% จึงต้องมีการรณรงค์กระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน และเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย  โดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตที่เป็นเยาวชนอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ที่สามารถเริ่มต้นบริจาคโลหิตครั้งแรก  จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นที่สำคัญ


คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดคอนเสิร์ตการกุศล “GIVE BLOOD SAVE A LIFE วัยซ่า ต้องกล้าให้ CHARITY CONCERT” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนกล้าที่จะแบ่งปัน และเริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต โดยเลือกกิจกรรมที่เยาวชนให้ความสนใจและอยากมีส่วนร่วม จึงใช้คอนเสิร์ต เป็นแรงจูงใจที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่ายและดีที่สุด มีหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ชมคอนเสิร์ตฟรี จะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ - 25 ปี  และบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันนี้ - 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  หรือ สาขาบริการโลหิตในกรุงเทพฯ 6 แห่ง   โดยคอนเสิร์ตจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ GMM Live House Central World ชั้น 8


นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  กล่าวว่า จากข้อมูลผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในช่วงกลุ่มอายุต่างๆ ในปี 2560  พบว่ากลุ่มเยาวชนบริจาคโลหิต 8% จากจำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด หรือเป็นจำนวนผู้บริจาคโลหิต 33,239 คน จากผู้บริจาคทั้งหมด 388,635 คน  จะเห็นได้ว่าการบริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชน ยังมีจำนวนน้อยกว่าช่วงอายุอื่น  จึงต้องมีการเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อายุยังน้อย  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และยังไม่มีโรคประจำตัว  ซึ่งทำให้มีโอกาสบริจาคโลหิตได้อย่างยาวนานไปจนถึงอายุ 70 ปี  ซึ่งการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ จะช่วยทำให้เยาวชนได้มองเห็นถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรับผิดชอบต่อคนในสังคมร่วมกัน ส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ นอกจากบริจาคโลหิตและได้สิทธิ์ชมฟรีคอนเสิร์ตครั้งนี้  ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แล้ว ยังสามารถบริจาคได้ที่  สาขาบริการโลหิตในกรุงเทพฯ 6 แห่ง ได้แก่  สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า,โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า,โรงพยาบาลตำรวจ,โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช,โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


ดร.ลักขณา  ลีละยุทธโยธิน ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต กล่าวเพิ่มเติมว่า คอนเสิร์ตครั้งนี้ เยาวชนที่บริจาคโลหิต  จะได้มาสนุกกับกลุ่มศิลปิน ซึ่งได้เลือกศิลปินที่กำลังได้รับความนิยม มีแนวเพลงโดดเด่น และทรงอิทธิพลในกลุ่มวัยรุ่นกับยอดทะลุกว่า 100 ล้านวิว  และยังเป็นกลุ่มที่บริจาคโลหิต  นำโดย อะตอม ชนกันต์ Getsunova และ 25 hours  พร้อมกับ แขกรับเชิญสุดพิเศษ  เก้า-จิรายุ ละอองมณี  ที่ถือว่าเป็นผู้นำเยาวชนในการบริจาคโลหิต เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน และ เอิ๊ต-ภัทรวี ศรีสันติสุข  เน็ตไอดอลเสียงมหัศจรรย์  ขวัญใจชาว Youtube  ที่จะมาร่วมเสริมทัพความสนุกตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม  สำหรับกิจกรรมหน้างาน จะเริ่มตั้งแต่ 6 โมงเย็น เป็นต้นไป อาทิ


- กิจกรรม “Show Me Your Blood Type” การวาดภาพลวดลายในแบบของตัวเองที่ไม่ซ้ำใคร นำไปยิงขึ้นจอกับ Installation บอลลูนกรุ๊ปเลือดขนาดใหญ่แต่ละกรุ๊ป พร้อมให้ถ่ายรูปคู่กับผลงานของตัวเอง เป็นที่ระลึก

- นิทรรศการ สอดแทรกความรู้ ความสำคัญของเลือด ประโยชน์ของการบริจาคเลือด

- เกมสนุกตอบคำถามเรื่องเลือด การบริจาคเลือด ลุ้นรับรางวัลมากมาย


โดยคอนเสิร์ตจะเริ่มในเวลา 1 ทุ่ม ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสัน ที่เรียกว่า “Blood Type Lighting Wristband” ผู้เข้าชมทุกท่านจะได้รับ Wristband แยกเป็น 4 สี ตามกรุ๊ปเลือด กรุ๊ป A สีเหลือง กรุ๊ป B สีชมพู กรุ๊ป O สีฟ้า และกรุ๊ป AB สีขาว และแบ่งโซนความสนุกแต่ละกรุ๊ปเลือด


จึงขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ 17-25 ปี งานนี้ห้ามพลาด พกความกล้า เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วบริจาคโลหิตครั้งแรก ตั้งแต่วันนี้–19 พฤศจิกายน 2561  จะได้สนุกกับฟรีคอนเสิร์ต ครั้งนี้   อย่าลืม ถ่ายภาพสัญลักษณ์มือ 1 คนให้ 3 รับ  โพสต์ผ่าน IG หรือ Facebookตั้งค่าสาธารณะ (Public) #วัยซ่าต้องกล้าให้ #givebloodsavealife  แล้วไปสนุกด้วยกัน 20 พฤศจิกายน นี้ เวลา 6 โมงเย็น เป็นต้นไป  ที่  GMM Live House Central World ชั้น 8  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1760,1761, 1753  หรือติดตามทาง Fanpage  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย


APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei