Ch3Thailand Logo

คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมทำบุญใหญ่ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ จ.ชลบุรี

เปิดอ่านแล้ว 3,391 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

               เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา คณะศิษยานุศิษย์จำนวนนับพันคน เดินทางไปเข้าร่วมพิธี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันต์ธาตุ ณ พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ ณ วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี ซึ่งมี พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ คุณรัตนา มาลีนนท์ และ ครอบครัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธี
               พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่พระอาจารย์อัครเดช ได้ดำริให้สร้างขึ้น เนื่องจาก  เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 วันหนึ่งพระอาจารย์อัครเดชได้นิมิตเห็นเจดีย์ ทรงระฆังคว่ำ พร้อมทั้งวิหารคด ศาลาราย ปรากฏขึ้นให้เห็นรูปแบบทั้งหมด  หลังจากนั้น ประมาณ 2 วัน คุณรัตนา มาลีนนท์ ได้ดำริให้ทราบว่า มีศรัทธาต้องการถวายปัจจัยสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสาริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ที่วัดบุญญาวาส เพื่อสืบพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อต่ออายุของพระอาจารย์อัครเดช  เมื่อพระอาจารย์อัครเดช ได้พิจารณาเรื่องการสร้างเจดีย์ ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา และเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้สร้างบุญบารมี จึงอนุญาตให้สร้างเจดีย์ได้
              พระอาจารย์อัครเดช ได้ปรารภกับโยมอุปฐาก คือ คุณสุวารี เจนจิรวัฒนา เพื่อหาสถานที่เหมาะสม และเธอก็มีความยินดี ถวายที่ดิน 100 ไร่ เพื่อรองรับพระเจดีย์ พร้อมกันนั้น คุณสุวัฒน์ เจนจิรวัฒนา และญาติพี่น้อง ก็ได้ร่วมถวายเพิ่มเติมอีก 40 ไร่  รวมเป็น 140 ไร่  รวมที่ดินทั้งหมดของวัดบุญญาวาสปัจจุบัน 400 ไร่
              ในเบื้องต้น พระอาจารย์อัครเดช ได้มอบหมายให้ คุณสุเมธ โสฬส เป็นผู้ดูแลเรื่องการออกแบบเจดีย์ตามนิมิตที่เห็นนั้น ต่อมา บริษัท อินฟาร์ เทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด โดย ดร.สุทธิพล วิวัฒนทีปะ และคุณกฤษฎา  แท้ประสาทสิทธิ์  ช่วยออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 
              วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ตรงกับวันมาฆบูชา ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์        เวลา 08.30 น. ที่สุดฤกษ์เวลา 09.30 น. พระอธิการอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต และ คณะสงฆ์ ประธานดำเนินการก่อสร้าง
              คุณรัตนา มาลีนนท์ และศิษยานุศิษย์ ถวายปัจจัยการก่อสร้าง โดย คุณรัตนา มาลีนนท์ ได้ขอเป็นเจ้าภาพถวายทั้งหมด และให้ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

พระบรมสารีริกธาตุที่มีผู้นำมาถวาย วัดบุญญาวาส เพื่อบรรจุในพระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์นี้ ได้มาจากสถานที่ต่างๆกันดังนี้
          1.พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา 
          ตามประวัตินั้น ในปี พ.ศ.1803   พระสังฆราช ญาณภิวันษะธัมมะ เสเนาหิภธิ มหาเถระ และ พระเจ้าถวาละกะจะภะธิศรีนาเรนดระยัน อัญเชิญมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ถวายแด่ พระโพหกพิธิเย ธัมมะโชธิ มหาเถระ วัด ศรีวิชยะ โพธิราชรมยะ ประเทศศรีลังกา ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ท่านพระอมุโกธะโสมะนันธะนยเกเถระ ได้อัญเชิญมายังประเทศไทย  ถวายแด่ท่านพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต เพื่อบรรจุในพระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์
         2.พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศพม่า
         3.พระบรมสารีริกธาตุ จากวัดจำปา แขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว
         4.พระบรมสารีริกธาตุ จากเจดีย์เก่า ริมแม่น้ำกก จ.เชียงราย ประเทศไทย              
                         ตามประวัตินั้น เมื่อปี พ.ศ.1235 พระปัญญาโนมหาเถระ พระเถระจากประเทศพม่า ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานในพระเจดีย์เมืองสาคะละนาครัง เขตเมืองเชียงรายในปัจจุบัน จนกระทั่งปี พ.ศ.2488 นายทหารผู้หนึ่ง ได้ฝันว่ามีหญิงแก่ผมขาว แต่งตัวแบบหญิงสูงศักดิ์ในราชตระกูลเจ้าผู้ครองนคร มาบอกให้ไปขุดเจดีย์เก่า ริมแม่น้ำกก และให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาบูชา ได้ฝัน 3 คืนติดกัน จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกช่วยกันขุด ได้พบพระบรมสารีริกธาตุ ในองค์พระเจดีย์เก่า พร้อมแผ่นทองคำจารึกเป็นภาษาไทยเหนือ ประกอบด้วยแก้วแหวนเงินทอง เพชรนิลจินดา เครื่องบูชามากมาย จึงแจ้งเรื่องราวให้ พันโทสว่าง จันทราวัฒน์ ผู้บังคับบัญชาทราบ  ต่อมาในปี พ.ศ.2531 หลวงพ่อเทียบ ถิรธมฺโม ซึ่งเป็นหลวงพ่อของท่านพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต ได้รับพระบรมสารีริกธาตุนี้มาจากพันโท สว่าง จันทราวัฒน์ จำนวน 108 องค์ เสด็จเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น112 องค์ ได้แจกจ่ายไปบรรจุในสถานที่อันสมควรหลายแห่ง และอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในเจดีย์แก้วที่วัดบุญญาวาส จำนวน 45 องค์
          5.พระบรมสารีริกธาตุ เสด็จที่วัดบุญญาวาส เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เสด็จมา ณ.ที่บูชาในวัดบุญญาวาส
          6.พระบรมสารีริกธาตุ และพระอสีติอรหันตธาตุ อัญเชิญถวายโดยคุณทองดี หรรษาคุณารมย์ 
          7.พระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาถวายจากญาติโยมชาวพุทธ ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
          8.พระธาตุ พระสิวลี เสด็จมาบนผ้ารับประเคนของท่านพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต ที่วัดบุญญาวาส เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 เวลา 10.30 น. ในขณะนั้น ท่านพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต กำลังสนทนาธรรมกับญาติโยม ได้มีลำแสงปรากฏบนผ้ารับประเคน เมื่อหยิบขึ้นมาดูจึงเห็นเป็นพระธาตุพระสิวลี
          9.พระอรหันตธาตุ เช่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และลูกศิษย์สายหลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น เช่น หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่แหวน หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบ หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่อ่อน หลวงปู่หลุย หลวงปู่คำดี หลวงตาพระมหาบัว หลวงพ่อชา เป็นต้น
          พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 วันเสาร์ ขึ้น 12 ค่ำ  เดือน 8  ปีมะโรง เวลา 11.00 น.
          หลังจากพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเร่งดำเนินการก่อสร้างวิหารพระพุทธชินราช วิหารคด (ศาลาราย) ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2556
          เสร็จสมบูรณ์แล้ว มีการสมโภชน์ บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน
          วัตถุประสงค์หลักในการสร้างพระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์นี้ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ สาวกในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่ประดิษฐานอยู่ณ.วัดบุญญาวาส และพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ จากพุทธบริษัทที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้พร้อมใจกัน อัญเชิญมาถวายเพื่อบรรจุไว้ในเจดีย์ พร้อมทั้งอาราธนาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่อยู่ในสถานที่อันไม่สมควร เพื่ออัญเชิญบรรจุในสถานที่อันสมควรแก่การบูชาและเพื่อสืบพระศาสนา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกว่าจะสิ้นศาสนาในอีกประมาณ 2,500 ปีข้างหน้านี้
 
รายนามพระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหัตธาตุ ที่อัญเชิญเข้าบรรจุไว้ใน พระบรมธาตุบุญญาวาสเจดีย์ 
 

ลำดับที่ 
รายนามพระธาตุ
รายชื่อเจ้าภาพสร้างถวาย
1
พระตัณหังกรพุทธเจ้า พระอธิการอัครเดช ถิรจิตโต
2
พระเมธังกรพุทธเจ้า หลวงพ่อเทียบ และ ครอบครัวถิรวัฒน์
3
พระสรณังกรพุทธเจ้า นายวิชัย มาลีนนท์
4
พระทีปังกรพุทธเจ้า นางสมศรี มาลีนนท์
5
พระโกณฑัญญะพุทธเจ้า นายประสาร มาลีนนท์ และครอบครัว
6
พระมังคละพุทธเจ้า นายประวิทย์ มาลีนนท์ และครอบครัว
7
พระสุมนะพุทธเจ้า นายประชา มาลีนนท์ และครอบครัว
8
พระเรวตะพุทธเจ้า นายประชุม มาลีนนท์ และครอบครัว
9
พระโสภิตะพุทธเจ้า น.ส.นิภา มาลีนนท์
10
พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า น.ส.อัมพร มาลีนนท์
11
พระปทุมะพุทธเจ้า ครอบครัวสมเกียรติ์ - รัชนี นิพัทธกุศล
12
พระนารทะพุทธเจ้า นางสกลศรี มาลีนนท์
13
พระปทุมุตตระพุทธเจ้า นายจิรวัฒน์ มาลีนนท์
14
พระสุเมธะพุทธเจ้า น.ส.นบชุลี มาลีนนท์
15
พระสุชาตะพุทธเจ้า น.ส.ปราลี มาลีนนท์
16
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า นายสัมฤทธิ์-นางกรรณิกา จิราธิวัฒน์
17
พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า นายเกรียงศักดิ์ และครอบครัวจิราธิวัฒน์
18
พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ครอบครัวจิรกาล
19
พระสิทธัตถะพุทธเจ้า นายบุญ-นางเซี้ยม เจนจิรวัฒนา
20
พระติสสะพุทธเจ้า น.ส.สุวารี เจนจิรวัฒนา
21
พระปุสสะพุทธเจ้า นายสุวัฒน์-นางจินตวีร์ เจนจิรวัฒนา
22
พระวิปัสสีพุทธเจ้า นายณัฐดนัย-นางพิชญาภา เจนจิรวัฒนา
23
พระสิขีพุทธเจ้า นายพูนลาภ-นางสุภาณี พฤกษาทร
24
พระเวสสภูพุทธเจ้า นายอภิรักษ์-นางปิยะฉัตร พฤกษาทร และครอบครัว
25
พระกกุสันธพุทธเจ้า นายพฤศภ์ พฤกษาทร
26
พระโกนาคมนะพุทธเจ้า นายกฤษณ์ พฤกษาทร
27
พระกัสสปะพุทธเจ้า นายกานด์ พฤกษาทร
28
พระโคตมะพุทธเจ้า นางสุวนี เจนจิรวัฒนา และครอบครัว
29
พระบรมสารีริกธาตุ วัดป่าบุญล้อม
30
พระปัจเจกพุทธเจ้า ครอบครัวเกียรติวงศ์และคณะ
31
พระอัญญาโกฑัญญะเถระ ครอบครัวทิด2553 และคณะ
32
พระสารีบุตรเถระ คุณกฤษฎา แท้ประสาทสิทธิ์ - คุณกล้วยไม้ โตมะ
33
พระมหาโมคคัลนานะเถระ คุณสุรพร-กานดา-กฤษฎา-กาญจนา แท้ประสาทสิทธิ์
34
พระมหากัสปะเถระ นายสงวน-นางถนอม เปลี่ยนวิชชา
35
พระมหากัจจายนเถระ นายสุทธิ-เบญจมาตร โรจน์ศตพงศ์
36
พระอนุรุทเถระ นางนารี อมรกุล และ ครอบครัว
37
พระอานนทเถระ นายวีระ-นางสุจินดา โรจน์วงศ์สุริยะ
38
พระสิวลีเถระ ครอบครัวปักปิ่นเพชร-ศฤงคารวัฒนะ
39
พระปุณณมันตานีบุตรเถระ บริษัท โกลเด้นเฮิร์บบอดี้แคร์ จำกัด
40
พระองคุลีมาลเถระ นายสมชาย เจนจิรวัฒนา และครอบครัว
41
พระพาหิยะทารุจีริยเถระ ครอบครัวเข็มอำนาจ
42
พระภัททากัจจานาเถรี ครอบครัวสุวรรณมาลัย
43
พระอุปคุตเถระ ครอบครัวผสมทรัพย์
44
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล นายทองชิน-นางเฉลียว วิถีธรรม และครอบครัว
45
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ครอบครัวจินดาพรพิทักษ์
46
หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม นายเจด็จ-นางอุบล เหลืองอ่อน
47
หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตฺสีโล นายเปี่ยม-นางถนอม ล้ำเลิศ
48
หลวงปู่พรหมา พฺรหฺมจกฺโก นายเอกภิญญา จิตร์จงรักษ์
49
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ครอบครัวท้าวสัน
50
หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี น.ส.รัตนา มาลีนนท์ 
51
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ครอบครัว ศิริธัช-สุพิน โรจนพฤกษ์
52
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ครอบครัวจตุวรรณศรี
53
เจ้าคุณนรรัตนราชมานิต  ครอบครัวพิพัฒน์เจริญกิจ
54
หลวงปู่หลุย จฺนทสาโร ครอบครัวเกตุมาลา
55
หลวงปู่ขาว อนาลโย คุณเข็มเงิน ฉัตรชัยยัญ และ ญาติมิตร
56
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ครอบครัวโมฬีนนท์
57
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ คุณปัทมา วิกสิตโศภณ
58
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม น.พ.สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
59
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ครอบครัวรักสุข
60
หลวงปู่บุญ ชินวโส ครอบครัวจันทามงคล
61
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คณะศิษฐ์ถวายบูชาคุณ
62
หลวงปู่คำ ยสกุลปุตฺโต คุณราตรี บุญดาว และ ครอบครัว
63
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท นายปฏิเวธ - สุนีย์ ศลิษฎ์อรรถกร และ ครอบครัว
64
หลวงปู่บัว สิริปุณโณ นายสมชาย - อรวรรณ ขจรวิลาส
65
หลวงปู่ชา สุภัทโท คณะสงฆ์วัดบุญญาวาส
66
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ "สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นดับ"
67
หลวงปู่ทา จารุธัมโม คุณสถิต อำไพ - สมศักดิ์ - รุ้งทิวา พุฒิธีระโชติ
68
หลวงปู่จวน กุลเชฎโฐ นายสุรศักดิ์ - นางสุดา สืบสุขปิติสุข
69
หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร Mah Khing Yow and Family
70
หลวงปู่หล้า เขมปฺตโต Chan Cheng Kow and Family
71
หลวงปู่เพียร วิริโย คณะศิษย์สุพรรณบุรี
72
หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตโต กลุ่มนฤพาน
73
หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม คุณศราวุธ วิทยะโสภณ และเพื่อน
74
หลวงตาจำปี ชาคโร ครอบครัวลือชัยประสิทธิ์
75
คุณแม่ชี เสียงล้ำ นายประทีป - นางเพียงใจ ศลิษฎ์อรรถกร

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei