Ch3Thailand Logo

พระองค์โสม เสด็จมอบแผ่นศิลาฤกษ์ บ้านเพื่อนพึ่ง(ภา) น้ำใจไทย ให้ชาวบ้านผู้ประสบอุกทภัย จ.ลพบุรี

เปิดอ่านแล้ว 232 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

              เมื่อบ่ายวานนี้ ( 9 ตุลาคม 2555 ) นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ ขอประทานกราบทูลรายงานการสร้างบ้านถาวรให้กับผู้ประสบภัย ในอำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
               ตามที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับเกียรติจากทางรัฐบาล มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย จังหวัดลพบุรี ให้เข้ารวมหารือในการสร้างบ้านถาวรให้กับผู้ประสบภัย ในอำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนั้น ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคณะกรรมการทองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากเงินบริจาคของประชาชนผ่านครอบครัวข่าว 3 เห็นชอบให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านจำนวน 65 หลัง มูลค่า 262,077.81 บาท ( สองแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,035,057.65 บาท ( สิบเจ็ดล้านสามหมื่นห้าพันห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์ )
 
              บ้านดังกล่าวข้างต้นเป็นบ้านแบบน้ำใจไทย ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ และ 1 ห้องอเนกประสงค์ โดยบ้านกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมระเบียง ใต้ถุนสูง 2 เมตร นอกจากนั้นทางคณะกรรมการกองทุนยังได้จัดสรรเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกจำนวน 1,065,199.85 บาท  ( หนึ่งล้านหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์ ) จัดซื้อเครื่องที่นอน , อุปกรณ์เครื่องครัว อาทิ เตาแก๊ส หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พร้อมตู้เย็น พัดลม และถังเก็บน้ำขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร มูลค่าชุดละ 16,387.69 บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์ ) มอบให้แก่ เจ้าของบ้านทั้ง 65 หลัง ในคราวเดียวกันนี้ด้วย รวมเป็นเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 18,100,257.50 บาท ( สิบแปดล้านหนึ่งแสนสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ )
 
             ทั้งนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จไปทอดพระเนตรบ้านเพื่อนพึ่งภา น้ำใจไทย และประทานแผ่นศิลาฤกษ์  ให้กับบ้านที่สร้างเสร็จสิ้นแล้วใน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 2 หลัง  ยังได้มีการบูรณาการอาชีพ ให้กับชาวบ้านที่โดยมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา และ กบ เพื่อเป็นอาหารในการดำรงชีพต่อไป จากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ยังได้มีพระปฏิสันฐานกับชาวบ้านที่มารับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์เป็นจำนวนมากอีกด้วย
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei