Ch3Thailand Logo

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมงาน พิธีถวายระฆังหลวง พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เปิดอ่านแล้ว 308 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

                พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต พระนักบุญหนุ่มแห่งดินแดนล้านนาไทย เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีถวายระฆังหลวงสัมฤทธิ์ใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย  ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า) อ.เมือง จ.เชียงราย
                เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงราย มีอายุครบรอบ 750 ปี ตั้งแต่ที่พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 เป็นต้นมา นับว่าเมืองเชียงรายได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวเมืองเชียงราย ซึ่งในวาระอันเป็นมงคลนี้
                พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต พระนักบุญหนุ่มแห่งดินแดนล้านนาไทย เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีถวายระฆังหลวงสัมฤทธิ์ใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย  ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 เวลา 12.00 – 18.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า) อ.เมือง จ.เชียงราย
                พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพสิทธินายก เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้มีดำริในการจัดสร้าง  “ระฆังหลวง” โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชที่เมืองเชียงรายมีอายุครบรอบ 750 ปี และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้ง  5 พระองค์ในภัทรกัปนี้  คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า  พระโกนาคมพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระศากยมุนีโคดมพุทธเจ้า และพระอริยเมตตรัยพุทธเจ้า
                ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับเมตตา จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เจ้าคณะภาค 6 จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ปรึกษา พระปัญญากรกวี เป็นรองประธาน พระรัตนะมุนี เป็นรองประธาน และ พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการจัดสร้างและหาทุนในการดำเนินการ      
                โดยระฆังหลวงที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้ มีชื่อว่า  “ระฆังหลวง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์” เป็นระฆังหลวงขนาดใหญ่ทรงล้านนา มีรูปพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ประดิษฐานเป็นลวดลายรอบระฆัง โดยหล่อเป็นระฆังเนื้อสัมฤทธิ์  มีขนาดเส้นรอบวง 7.50 เมตร(ตรงกับจำนวนปีเมืองเชียงรายที่ครบรอบ 750 ปี) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.59 เมตร สูง 4.20 เมตร ถือได้ว่าเป็นระฆังหลวง เนื้อสัมฤทธิ์ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งล้านนาไทยและในใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว  พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ได้กล่าวเอาไว้ว่า การได้ร่วมกันหล่อระฆังหลวงเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์นั้น   ก็จักได้รับอานิสงส์มากมายหลายประการ คือ ส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นผู้มีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ  อายุยืนยาว  เป็นที่สรรเสริญและเป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ละความตระหนี่ ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคมเป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์ พระพุทธศาสนา ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมได้อานิสงส์ในทิพยสมบัติและเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้น แล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆจะเป็นผู้มีความสุขสบายมีผิวพรรณวรรณะงดงามบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า  “จะมีเสียงดังก้องกังวานไพเราะประดุจนกการเวก”           
             
                โดยมีพิธีพุทธาภิเษก ร่วมกันหล่อระฆังหลวง เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา มี 108 เกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วไทยเมตตาร่วมจารแผ่นทองในการหล่อระฆังหลวงในครั้งนี้ด้วย ในการหล่อนั้นต้องใช้คนถึง 130 คน และใช้เวลาในการหล่อติดต่อกันนานถึง 15 ชั่วโมง เททองสัมฤทธิ์ ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ แบบไม่พักเลยให้ขึ้นจนกลายเป็นระฆังหลวงใบใหญ่ ซึ่งมีความยากในการหล่อมาก เมื่อหล่อเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้นานถึง 2 เดือน ถึงจะกะเทาะปูนรอบเนื้อระฆัง ขัดเนื้อและตกแต่งให้สวยงามได้  จนตอนนี้การจัดสร้างได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้ว มีน้ำหนัก ถึง 25,000 กิโลกรัม(25 ตัน) ใช้ปัจจัยในการสร้างรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท ซึ่งพร้อมแล้วสำหรับการน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

                โดยกำหนดถวายให้เป็นส่วนกลางเพื่อสมโภชเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 นี้ โดยในวันดังกล่าวได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 759 รูป ร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา และ ทางวัดแสงแก้วโพธิญาณ โดยพระครูบาอริยชาติ จะได้จัดตั้งขบวนเคลื่อนย้ายระฆังหลวงจากวัดแสงแก้วโพธิญาณไปถวายให้ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังเก่า)
โดยมีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

กำหนดถวายระฆังหลวง วันที่ 5 ธันวาคม 2555
เวลา 12.00 – 18.00 น.


- 12.00 น. ตั้งขบวนหน้า "สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา" จ.เชียงราย
- 13.00 น. เคลื่อนขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า)
- 14.00 น. ถึงศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก้า) ชมการแสดงฟ้อนต้Œอนรับ 3 ชุด
- 14.30 น. ประธานจุดธูปเทียน-บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 759 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์
- 16.00 น. ตัวแทนกล่าวคำถวายรายงาน พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต กล่าวนำเวนทาน ถวายระฆังหลวง/พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายกล่าว สัมโมทนียกถา
- 17.30 น. ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ / พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา
- 18.00 น. จุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้Œองเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

                เสร็จสิ้นพิธี พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต แจกฟรี “เหรียญระฆังหลวง” แก่ผู้ร่วมพิธีทุกคนจำนวน 5,000 เหรียญ และ เชิญ ร่วมบูชาเหรียญระฆังหลวงเนื้อพิเศษ และพระกริ่งระฆังหลวงเพื่อเป็นที่ระลึกด้วย
                จึงอยากขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียง ซึ่งจะได้จดจำระฆังหลวงใบนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์เพื่อเป็นอนุสรณ์ของชาวเชียงรายและของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศสืบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ชั่วกาลนาน  

ร่วมทำบุญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร. 085-614-3764 , 053- 602-667 แฟ็กซ์. 053-602-668
เว็บไซต์ www.watsangkaew.com    อีเมล์. watsangkaew@hotmail.com
ร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาแม่สรวย-เชียงราย
ชื่อบัญชี วัดแสงแก้วโพธิญาณ เลขที่บัญชี 511-041-6699

               

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei