Ch3Thailand Logo

แหม่ม เพชรรี – ไก่ มีสุข เชิญชมการแสดง คีตะ“เจริญ” พุทธะในเสียงเพลง ถวายพระเกียรติสดุดี พระสังฆบิดา100 ปี โดยจีวันแบนด์

เปิดอ่านแล้ว 62 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

         กลุ่มศิลปะเปิดจิต จีวันแบนด์ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ อาทิ คุณแหม่ม เพชรรี พรหมช่วย พิธีกรจากรายการโต๊ะข่าวบันเทิงและคุณไก่ มีสุข แจ้งมีสุข พิธีกรจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และกัลยาณมิตร จัดแถลงข่าวการแสดง คีตะ “เจริญ” พุทธะในเสียงเพลง พระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อเป็นการถวายอนุสรณียบูชา พระสังฆบิดร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ณ โบสถ์รังสี วัดบวรนิเวศวิหาร

         เนื่องในโอกาสถวายพระเกียรติ เพื่อแสดงความกตัญญุตากตเวทิตาและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาตนไปสู่ความเจริญพร้อม ที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการทั้งทางด้านการศาสนา ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและด้านการศึกษา ทรงเป็นที่ยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกว่า เป็นสังฆบิดรที่ทรงธรรมวินัย ดังพระนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถวายตามพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระญาณสังวร หมายถึง สมเด็จผู้มีธรรมเป็นเครื่องระวังอันประกอบด้วยปรีชาญาณ มีพระปฏิปทา พระจริยวัตร ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายว่าทรงเป็น "พระผู้เจริญพร้อมและพระผู้สำรวมพร้อม" ดังนั้นงานการแสดง คีตะ "เจริญ : พุทธะในเสียงเพลง" จึงจัดให้มีขึ้น โดยรูปแบบของการแสดงดนตรี ประกอบไปด้วยบทเพลงที่กล่าวถึงประวัติ พระกรณียกิจ คำสอน วัตรปฏิบัติของพระองค์ท่าน โดยบทเพลง ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็น ประวัติของพระองค์ท่าน ตั้งแต่วัยเยาว์ จนถึงพระราชภารกิจในฐานะเป็นสมเด็จพระสังฆราช โดยจีวันแบนด์ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ท่าน ที่ผู้ได้รับฟังจะเกิดความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ท่านอย่างชัดเจน พระองค์ท่านคือแบบอย่างของวิธีคิด ความกตัญญู ความพากเพียร คำสอนทางธรรมมากมาย และชีวิตของพระองค์ท่านที่เราทุกคนสามารถยึดเป็นต้นแบบ ในการพัฒนาตนให้ถึงจุดสูงสุดที่สำคัญของชีวิตได้ 
           ด้วยความสำคัญและคุณูปการดังกล่าว กลุ่มศิลปะเปิดจิต โดย จีวันแบนด์ มูลนิธิธรรมดี และกัลยาณมิตร จัดกิจกรรม จึงกำหนดจัดงานถวายอนุสรณียบูชา แด่พระสังฆบิดร การแสดงดนตรี คีตะ “เจริญ” พุทธะในเสียงเพลง โดย จีวันแบนด์ ร่วมด้วยศิลปินรับเชิญพิเศษ วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ (พิณแก้ว), ก้องเกียรติ (เขียนทราย), ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง, ลิปิกร มาแก้ว (พิณเปี๊ยะ), สมยศ คำแสง (เครยอง), มีสุข แจ้งมีสุข, อัยย์ วีรานุกูล, เพชรี พรหมช่วย และรัศมี ทองสิริไพรศรี ฯลฯ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กรุงเทพมหานคร ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา บัตรราคา 1,000 / 800 / 500 บาท รายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ “กองทุนเจริญธรรม” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมส่วนพระองค์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.087-595-5619,085-912-2228

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei