Ch3Thailand Logo

งานบุญทอดกฐินวัดพุทธรังษี (โตเกียว) เพื่อซื้อที่ดินสร้างพระอุโบสถ ถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมสังฆปริณายก

เปิดอ่านแล้ว 78 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

            เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2557   พุทธศาสนิกชนชาวไทย – ญี่ปุ่น ต่างร่วมใจกันมา ทำบุญตักบาตร  ที่ วัดพุทธรังษี  วัดในสังฆราชูปถัมภ์  เมืองฮัจจิโอจิ  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น    ก่อนเข้าสู่งานบุญทอดกฐินสามัคคี   เพื่อซื้อที่ดินสร้างพระอุโบสถย้อนยุคโชกุน 500 ปี ผสมผสานศิลปะไทย-ญี่ปุ่น  ถวายเป็นพระกุศล แด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในวาระครบ 1 ปีสิ้นพระชนม์ (24 ตุลาคม 2557) ทั้งนี้ ในค่ำวันที่ 1 พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา ทางวัดพุทธรังษี โตเกียว ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันสวดมนต์เย็น  และปาน ธนพร แวกประยูร  ได้ขับขานบทสรภัญญะ  และ ร้องเพลง ชีวิตนี้น้อยนัก แต่สำคัญนัก เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  

            วัดพุทธรังษี เป็นนามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่ วัดพุทธรังษี (สแตนมอร์) ที่นครซิดนี่ย์ ออสเตรเลีย  ต่อมานามอันเป็นมงคลนี้ ได้ก่อเกิดเป็นวัดพุทธรังษี โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  และ วัดพุทธรังษี โซล ประเทศเกาหลีใต้   ในพระสังฆราชูปถัมถ์  เพื่อน้อมถวายเป็นอนุสรณ์ถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  พระผู้เจริญพร้อม  ที่นี่...พระของประชาชน สืบต่อไป

            กาลกฐินฯ ครั้งนี้   สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายบรรพชิต ,  พระราชรัตนมงคล พระราชมุนี พระราชพุทธิมุนี พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ พระครูสังฆสิทธิกร (พระอีริค สิริภทฺโท)  เป็น คณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต ,   นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์  อัครราชทูต ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  เป็นประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส   และ นายบุญชัย ศรีชัยยงพานิ ช กลุ่มบริษัทชัยยง  เป็น ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส   พร้อมคณะศรัทธาสาธุชนทั้งชาวไทย – ญี่ปุ่น  มาร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี   อาทิ   ปาน ธนพร แวกประยูร  ศิลปินนักร้อง  ผู้ขับขานเพลงธรรม รัตนตรัยบูชา  ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พร้อมคณะศรัทธา จาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 , สายการบินไทยแอร์เอเชีย และบรรดาสื่อมวลชนทั้งไทย-ญี่ปุ่น  มาร่วมทำบุญตักบาตรกว่า 500 คน โดยยอดกฐินสามัคคีในปีนี้ได้ยอด 3 ล้าน 7 แสนบาท   ต่อยอดบุญอีก 2 ล้าน 3 แสนบาท รวมเป็นยอดเงินกฐิน 6 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินสร้างพระอุโบสถได้ตามวัตุประสงค์ 
 
            การนี้  พระครูสังฆสิทธิกร พระฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร  ในฐานะกรรมการและเลขานุการโครงการ จัดสร้างพระอุโบสถ วัดพุทธรังษี โตเกียว  กล่าวว่า วัดพุทธรังษี  ได้เปิดวัดอย่างเป็นทางการ ในปี 2552 โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานชื่อ “วัดพุทธรังษี”   ซึ่งเป็นนามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ให้เป็นชื่อวัดแห่งนี้ เช่นเดียวกันวัดพุทธรังษี (สแตนมอร์) นครซิดนี่ย์  ประเทศออสเตรเลีย และในปี 2556 สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับวัดแห่งนี้ไว้ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 100 พรรษา ก่อนที่พระองค์ท่านจะสิ้นพระชนม์    ปัจจุบันวัดพุทธรังษี โตเกียว  มีเนื้อที่ 6 งาน  ดัดแปลงจากโรงนาเก่าเป็นกุฎิสงฆ์จำพรรษา และมีศาลาขนาด เป็นอุโบสถชั่วคราว  ขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการรองรับศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา  คณะกรรมการจึงมีมติในการจัดซื้อที่ดิน และสร้างพระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถพอเพียง ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระดำริสมเด็จพระสังฆราช  ซึ่งแต่เดิม ที่ดินแห่งนี้เคยเป็นที่พักของโชกุน อายุประมาณ 500 ปี ซึ่งได้ถูกรื้อถอนไปหมดแล้ว   คณะกรรมการจึงมีมติที่จำลองบ้านพักโชกุนขึ้นมาเป็นพระอุโบสถ โดยภายนอกจะเป็นสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น  ส่วนภายในจะเป็นสถาปัตยกรรมไทย เพื่อเชื่อมวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ  ซึ่งจะจัดทอดกฐินสามัคคีเป็นเวลา 3 ปี โดยในปีแรกจัดซื้อที่ดิน จากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างทั้งอุโบสถ เรือนพักญาติโยม และกุฎิสงฆ์โดยวางเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปี 2560 โดยใช้งบประมาณรวม 16 ล้านบาท

            นอกจากนี้  พระพิชัย ฉินนฺกาโม (หลวงตาซันเดย์) เจ้าอาวาส วัด(ป่า)พุทธรังษี โตเกียว   ยังได้กล่าวว่าทางวัดพุทธรังษี แห่งนี้ บัดนี้ ได้เป็นศูนย์รวมของสาธุชนคนไทยในญี่ปุ่นได้เข้ามาพำนักพักพิง เป็นที่พึ่งใจทางธรรม  ให้ได้มาสวดมนต์ นั่งสมาธิ และทำกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนามากขึ้น  อยากให้สาธุชนไทยที่มาที่ญี่ปุ่น  ได้เห็น วัดไทย ตั้งตระหง่านงดงาม สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสิ่งดีงามของพระพุทธศาสนา ได้เจริญงอกงามสมภาคภูมิ ในต่างแดน อีกด้วย.

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei