Ch3Thailand Logo

นายประชุม มาลีนนท์ คณะสัทธวิหาริก ในเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ จัดงานทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดพุทธรังษี กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

เปิดอ่านแล้ว 208 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557   นายประชุม   มาลีนนท์ สัทธิวิหาริก ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  พร้อม ญาติมิตร และคณะศรัทธาสาธุชนชาวไทย – เกาหลี   กว่าพันคน ได้ร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินสามัคคี  ณ วัดพุทธรังษี กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  เพื่อหาปัจจัยในการจัดซื้อที่ดินและศาลาอเนกประสงค์ ที่ทางวัด ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก  ในงานมีพิธีตักบาตร  จัดโรงทาน รับสาธุชน ที่มาร่วมงานวัดพุทธรังษี กันอย่างเนืองแน่น  

 
            วัดพุทธรังษี  โซล  ประเทศเกาหลีใต้  ในพระสังฆราชูปถัมภ์  ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศเกาหลีใต้ และเป็นวัดสุดท้ายในต่างประเทศ   ที่ได้รับประทานชื่อวัดและรับไว้ในสังฆราชูปถัมภ์  โดยตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2556  มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 100 พรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนไทยใน  ประเทศเกาหลีใต้  ได้มีวัดและพระสงฆ์ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทแก่ ชาวเกาหลี และผู้สนใจเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ที่เป็นผู้ก่อตั้งวัดพุทธรังษีขึ้นในต่างประเทศ  ซึ่งในพรรษากาล พุทธศักราช 2557 นี้   วัดพุทธรังษี โซล มีพระจำพรรษา ครบ 5 รูป ตามพระวินัย สมควรแก่การถวายผ้าพระกฐิน   
 
            การนี้   สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รักษาการเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร และเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต  ได้มาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ฝ่ายบรรพชิต  พร้อมกับ  พระราชรัตนมงคล  พระราชมุนี   พระราชพุทธิมุนี พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ พระครูสังฆสิทธิกร  เป็นกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายบรรพชิต ,   ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล  นายกุลกุมุท  สิงหรา ณ อยุธยา  เป็น ประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ ฝ่ายคฤหัสถ์  และ  นายประชุม  มาลีนนท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  เป็น ประธานอุปถัมภ์ ฝ่ายคฤหัสถ์   ทั้งนี้ นายสมชาย นางอาภัทรา ศฤงคารินกุล นายธวัฒน์ชัย  ศุภผลศิริ คณะศรัทธาในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3   อาทิ นายชะวิน ภาสุระ  ,นางดวงรัตน์  มหาวนิช , นายธเรศวร์  ธนะสมบูรณ์ ,นางสาว ณิชชา  จุนทะเกาศลย์  ได้ไปร่วมในงานบุญทอดผ้าพระกฐินและผ้าป่าสามัคคี วัดพุทธรังษี กรุงโซล   ในปีนี้ได้ยอดเงินทำบุญกฐิน 3 ล้านกว่าบาท เพื่อจะนำไปจัดซื้อที่ดิน และศาลาอเนกประสงค์ ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei