Ch3Thailand Logo

นักแสดงช่อง 3 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สานพลังยุวกาชาดทำความดีเพื่อสังคม

เปิดอ่านแล้ว 350 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

          ช่อง 3 ส่งศิลปินนักแสดง นำโดย เฟิสท์ เอกพงศ์, บอย ภาสกร และแจ๊ค จักรพันธ์  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับน้องๆยุวกาชาดตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สถานสงเคราะห์ เยาวชน มูลนิธิมหาราช, ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ การทาสีผนัง ปรับปรุงภูมิทัศน์  และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตามฐานต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ภายใต้แนวคิด ให้บนความเท่าเทียมกัน ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 


          โดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นขึ้นด้วยพิธีเปิดงาน โดยมีคุณประภาศิริ สัจจชลพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์พินิจ กุลละวิณิชย์ ผผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย คุณสุนันทา  ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงานในพิธี จากนั้นเป็นการปล่อยขบวนรถออกไปตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สายที่ 1 สถานสงเคราะห์ เยาวชน มูลนิธิมหาราช, สายที่ 2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และสายที่ 3 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร เพื่อทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิ การทาสีผนัง ปรับปรุงภูมิทัศน์  และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตามฐานต่างๆ อาทิ ฐานทำตุ๊กตาการบูร สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆเด็กชาย, ฐานกิจกรรมงาน Hand made ตะกร้าพลาสติก, ต้นไม้มงคล ให้กับผู้สูงอายุ และ ฐานการทำดอกไม้ใยบัว การทำขนมวาฟเฟิล เป็นต้น โดยมีนักแสดงช่อง 3 ร่วมกับอาสายุวกาชาด 60 ชมรมทั่วประเทศ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพื่อประสานพลัง 600 คนดี ส่งมอบความรัก ความอุ่นใจให้สังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กอปรกับวันที่ 27 มกราคมเป็นวันครบรอบ 93 ปี ของสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้อาสายุวกาชาดและเยาวชนจิตอาสาได้ยึดถือแบบอย่างการเสียสละเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมส่งเสริมให้เป็นแรงผลักดันในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อประเทศชาติและสังคมไทยต่อไป 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei