Ch3Thailand Logo

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เปิดอ่านแล้ว 197 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

             เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ผู้บริหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พลอากาศโท มานะ ประสพศรี เนื่องในโอกาสทำบุญศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ และวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ครบ 12 ปี พร้อมรับโล่เกียรติคุณ จากกองทัพอากาศ ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ดอนเมือง

             กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มีภารกิจในการพิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และ ดำเนินการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ การช่วยเหลือประชาชน และการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินพล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ มีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ โดยมีวิสัยทัศน์ ที่ว่า มุ่งสู่องค์กรคุณภาพในการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธากองทัพอากาศต่อสาธารณชนอย่างยั่งยืน และพร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei