Ch3Thailand Logo

ช่อง 3 ส่งตัวแทน ร่วมสัมมนา พีอาร์ผ่านสื่อใหม่

เปิดอ่านแล้ว 21 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/PR_BANGKOK_UNI(1).jpg' />
                 นักศึกษาภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดการสัมมนา ในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อใหม่” โดย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช หัวหน้างานอินเทอร์เน็ต  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3   ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายในการสัมมนา เกี่ยวกับ ประสบการณ์การการประชาสัมพันธ์ในยุคไซเบอร์ การใช้สื่อเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กร การเพิ่มช่องทางการสื่อสารตลอดจนการสร้างความนิยมแก่องค์กรผ่านสื่อเว็บไซต์ ทำให้ผู้ร่วมสัมมนาได้เห็นทิศทางของการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ ตลอดจนการสื่อสารอย่างไรจึงเข้าถึงสื่อและกลุ่มคนยุคใหม่   การสัมมนาครั้งนี้ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2552  ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 9  วิทยาเขตกล้วยน้ำไท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei