Ch3Thailand Logo

ขอเชิญร้อยดวงใจ ใส่สายรัดข้อมือ มหามงคลพระสังฆราช

เปิดอ่านแล้ว 60 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/Pr_sangkarath.jpg' />
             ในวโรกาสมหามงคล ที่  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  มีวโรกาสที่สำคัญสองวโรกาสมาบรรจบในปีเดียวกัน  สำหรับวโรกาสแรก  เป็นวโรกาสครบรอบ  20  ปี  (2  ทศวรรษ)  แห่งการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  ในวันที่  21  เมษายน  พุทธศักราช  2552  และในวโรกาสที่สองเป็นวโรกาสที่  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ทรงเจริญพระชนมายุครบ  8  รอบ  96  พรรษา  ในวันที่  3  ตุลาคม  2552
             สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ได้จัดทำโครงการ  "สายรัดข้อมือมหามงคล สมเด็จพระสังฆราช"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ซึ่งถือว่าเป็นที่สุดแห่งความเป็นสิริมงคลของชีวิต  เพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดทำ  ในราคา  199  บาท  โดยคุณลักษณะของสายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช  เป็นสายรัดข้อมือ  3  สี  3  เส้น  ร้อยเกี่ยวเข้าด้วยกัน  มีเส้นสีเหลือง  สีขาว  และสีฟ้า  ซึ่งสีทั้ง  3  สีนี้  เป็นสีประจำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์  สมเด็จพระสังฆราช  และสีแต่ละสีมีความหมายดังนี้
             สายสีเหลือง  (สีแทนพระพุทธศาสนา)  สื่อถึงทรงเป็นพระเถระที่ทรงภูมิธรรมด้านการปฏิบัติธรรม,  สายสีขาว  (สีแทนพระบริสุทธิคุณ)  สื่อถึงทรงเป็นพระเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติ  (คือ  มีศีลาจารวัตร)  และสายสีฟ้า  (สีวันประสูติ)  สื่อถึงทรงเป็นพระเถระที่ทรงภูมิธรรมด้านปริยัติโดยสายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช  ได้ผ่านพิธีมังคลาภิเษก  ณ  พระอุโบสถ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร  โดยประธานในพิธีคือ  สมเด็จพระมหาธีราจารย์  วัดชนะสงคราม  เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ในการทำพิธีมังคลาภิเษก  สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช
             ทั้งนี้  เหล่าคนดังจากหลากสาขาอาชีพได้ร่วมแรง  ร่วมใจ  ร้อยรัดดวงใจ  ถวายสังฆราชา  ด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์โครงการถึง  11  คน  นำโดย  พรชิตา  ณ  สงขลา,  กวี  ตันจรารักษ์,  ม.ร.ว.จันทรลัดดา  ยุคล,  ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย,  ธีระ  ธัญไพบูลย์,  จอย-วราลักษณ์  วาณิชย์กุล,  ชนกวนันท์  วัชรคุณ,  รติวัลคุ์  อัษฎามงคล,  บรรณ  บริบูรณ์,  ดนัยภัทร  พิบูลสงคราม  และน้องโชกุน-กฤต  ศิริสวัสดิ์ 
            โชกุน-กฤต  ศิริสวัสดิ์  กล่าวว่า  ภูมิใจและรู้สึกเป็นสิริมงคลกับชีวิตมากที่ได้เป็น  1  ใน  11  พรีเซนเตอร์โครงการนี้  ถือว่าเป็นการร่วมทำบุญ  และส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ที่สำคัญเป็นปีมหามงคลของสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ที่มีวโรกาสที่สำคัญถึง  2  วโรกาสมาบรรจบในปีเดียวกัน ก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้  เพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น  ที่จะได้ร่วมสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่แบบนี้  ร่วมร้อยรัดดวงใจถวายสมเด็จพระสังฆราช  ด้วยการซื้อสายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช  มาทำบุญร่วมกันเยอะๆ  นะครับ"
             สำหรับรายได้จากการจำหน่าย  เพื่อจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ  ร่วมบริจาคและทำบุญในราคาชุดละ  199  บาท  เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือได้แล้ววันนี้  ที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร,  ร้านจิตรลดาทั้ง  14  สาขา,  ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ,  ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ,  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์  0-2281-2831-2  แฟกซ์  0-2281-2833.

 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei