Ch3Thailand Logo

ททท. จับมือ ช่อง 3 สถานีรักษ์โลก เซ็นปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม

เปิดอ่านแล้ว 118 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/Pr_travel.jpg' />
            เมื่อบ่ายวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และเปิดตัว โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ ททท. นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐสุข จามรมาน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางดวงกมล จันสุริยวงศ์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย นายสิทธิพร หาญญานันท์ ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมภาคีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีลงนาม 
            ภายในงานนอกจากจะมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อม (MOU)”  ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ในการร่วมมือกันดำเนินงานรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างบูรณาการแล้ว ยังได้มีการจัดบูธนิทรรศการรักษ์โลก ลดโลกร้อน รวมทั้งเปิดเวทีเสวนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกับภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดขึ้น และหนทางในการนำแนวคิด 7 Greens เป็นบันไดไปสู่  “การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและลดปัญหาภาวะโลกร้อน” บนเวทีการท่องเที่ยวโลก ในการเสวนา    “ก้าวสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน…วาระของคนทั้งชาติ ”   โดยวิทยากรรับเชิญ อาทิ พจนา สวนศรี การท่องเที่ยวโดยชุมชน Community - Based Tourism  วริสร รักษ์พันธ์ เจ้าของโรงแรมชุมพรคาบาน่า รีสอร์ต  และ หนุ่ม-คงกระพัน แสงสุริยะ นักเดินทางและพิธีกรรายการบางอ้อ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงเช้า
              นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  “ เที่ยวไทย ต้านภัยโลกร้อน”ตามแนวคิด 7 Greens  ซึ่งททท. จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้โครงการฯ และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้มอบรางวัล ให้กับ นายธีรพร ศรีพลพรรค ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด จากจำนวนผลงานทั้งสิ้น 298 ผลงาน และเพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิด 7 Greens ให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติลดภาวะโลกร้อน ททท.จึงได้จัดกิจกรรม 7 Greens showcase   นำเสนอ
                แบบอย่างของ สถานที่ กลุ่มบุคคล และหน่วยงานที่ปฏิบัติสอดคล้องกับแนวความคิด 7 Greens Green Market   สินค้าสีเขียวลดภาวะโลกร้อน เช่น ผัก และไข่ออแกนิกส์ ธัญพืช   อุปกรณ์เพื่อการท่องเที่ยว-สื่อเดินทาง และหนังสือท่องเที่ยวสีเขียว รวมไปถึงนิทรรศการจากหน่วยงานภาคี อาทิ  นิทรรศการแลหลังการท่องเที่ยว ชุมชนจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว มูลนิธิโลกสีเขียวโรงแรมบันยันทรี  Green Community- ชุมชน CBT Based Tourism ชุมพรคาบาน่า  มูลนิธิเกาะสีเขียว   โครงการและกิจกรรมนำร่องของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ประกาศเป็นสถานีรักษ์โลกในวาระครบรอบก่อตั้งสถานี “39 ปีทีวีรักษ์โลก” ภายใต้คอนเซ็ป KEEP SAVE GROW   กรมควบคุมมลพิษ   องค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก  ฯลฯ 
               นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ ททท. กล่าวว่าวิกฤตภาวะโลกร้อน(Global warming) เป็นประเด็นที่นานาประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ หากทุกภาคส่วน ยังขาดมาตรการและการปฏิบัติ เพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เห็นได้ชัด คือ ฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ฤดูหนาวสั้นลง ฝนตกหนักเป็นระยะเวลานาน ชายหาดถูกกัดเซาะ และปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
                สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น ถูกมองว่าเป็นทั้งเหยื่อและผู้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อสภาพการณ์และมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ องค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ประมาณการว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศรวมทั้งสิ้น 1,307 ล้านตันในปี ค.ศ. 2006  หรือราวร้อยละ 5 ของก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ในจำนวนนี้เป็นการปล่อยจากการคมนาคมทางอากาศร้อยละ 40 การขนส่งทางบกร้อยละ 32 การขนส่งอื่น ๆ รวมกันร้อยละ 3  ที่พักแรมร้อยละ 21 และกิจกรรมท่องเที่ยวร้อยละ 4
                ด้านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ยังคงดำเนินบทบาทในฐานะสื่อมวลชนที่ให้ความใส่ใจต่อปัญหาและการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสาร รณรงค์ร่วมรักษ์โลก ผ่านรายการต่าง ๆ ของสถานีฯ  รวมทั้งยังเข้าไปมีส่วนร่วมและนำร่องในกิจกรรมรักษ์โลก ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนคนไทยได้มีการรับรู้กันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนได้ช่วยกันร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการ รักษา ประหยัด และ ปลูกเพิ่ม ก็เท่ากับได้มีส่วนในการรักษ์โลกและลดโลกร้อน.

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei