Ch3Thailand Logo

ครอบครัว มาลีนนท์ - จิราธิวัฒน์ นำคณะ ร่วมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธพุทธชินสีห์

เปิดอ่านแล้ว 250 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

 

/tv3admin/uploaded/store/images/head(80).jpg' /> 
             ตามที่ ท่านรองกรรมการผู้จัดการ   นายประชุม มาลีนนท์ ,  นางสาวรัตนา มาลีนนท์  ในนาม “นายวิชัย –นางสมศรี มาลีนนท์” พร้อมด้วยภรรยาท่านรองกรรมการผู้จัดการ นางสกลศรี มาลีนนท์ ในนาม “นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์”  ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธชินสีห์ ขนาดพระเพลากว้าง 9 นิ้ว  ปิดทองทั้งองค์ ที่ผ้าทิพย์ประดิษฐานตราสัญลักษณ์ ญสส.   และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร  เพื่อถวายเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ 20   ปี ( ในวันที่ 21 เมษายน 2552 )   อีกทั้งจะทรงเจริญชนมายุครบ 96  พรรษา   8  รอบ ในวันที่  3  ตุลาคม 2552   โดยได้จัดพิธีเททองขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามวัดบวรนิเวศวิหาร  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552  
              การดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการเททองและหล่อพระพุทธชินสีห์ พระประจำพระชนมวาร ครบตามที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงได้จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร (พระประจำวันศุกร์) พระพุทธชินสีห์ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และพระกริ่ง 8 รอบ ญสส  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 15.19 น. ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร   โดยได้เริ่มจาก พระราชครูวามเทพมุนี  อ่านคำบวงสรวงและถวายของมงคลแก่เทพยดา ต่อจากนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช  ได้เป็นประธานในการจุดเทียนชัย    พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม ได้แก่ พระสาสนโสภณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยาราม  พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม  พระพรหมโมลี วัดพิชยติการาม พระวิสุทธิวงศาจารย์  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา พระพรหมสุธี วัดสระเกศ พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี   พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม และ พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต วัดบุญญาวาส ชลบุรี   สำหรับพระเกจิอาจารย์นั่งปรก อธิษฐานจิต ได้แก่ พระธรรมรัตนากร (สงัด) วัดปากน้ำ/ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   พระพิพิธพัฒนาทร (สมชาย)    วัดปริวาสราชสงคราม ยานนาวา กรุงเทพฯ   พระพิพัฒนคณาภรณ์ (ทองหล่อ)  วัดพรหมรังสี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   พระครูภาวนาโสภณ (สมพร) วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จ.ลพบุรี    พระครูวิมลสมณวัตร  (เพี้ยน)  วัดเกริ่นกฐิน  อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี     พระครูพินิจสังฆการ (เสาร์)   วัดดอนหญ้านาง  อ.ภาชี   จ.พระนครศรีอยุธยา    พระครูประโชติธรรมวิจิตร (เพิ่ม)   วัดป้อมแก้ว    อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา    พระครูวิวิตสมาจาร (ผล) วัดสหธรรมิการาม (หนองแขม)     อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี   พระครูสังฆรักษ์เฉลิม   วัดพระญาติการาม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   หลวงพ่อสิริ   สิริวัฑฒโน   วัดตาล อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี โดยมี พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตต์) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ และคณะ 4 รูป เจริญคาถาพุทธาภิเษก  เสร็จพิธี พระเทพสาราพระเทพสารเวที ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อธิษฐานจิตดับเทียนชัย
                ในงานพุทธาภิเษกครั้งนี้ ทางเจ้าภาพครอบครัวมาลีนนท์  และ จิราธิวัฒน์ ได้นำญาติ มิตร และผู้ศรัทธาธรรม เข้าร่วมในพิธีสำคัญกันอย่างพร้อมเพรียง   โดยหลังจากนี้ จะได้มีการถวายพระพุทธชินสีห์ ไปประดิษฐานที่พระอารามทั่วประเทศกันต่อไป .

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand VIU iQIYI True ID AIS play

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei