Ch3Thailand Logo

เบนซ์ น้ำฝน เจิน ศิษย์เก่ามศว. รับทุน สมเด็จพระญาณสังวร

เปิดอ่านแล้ว 107 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/Head_swu.jpg' />
               เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552  นี้  ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ได้จัดทำโครงการ “สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก  ซึ่งถือได้ว่าเป็นที่สุดแห่งความเป็นสิริมงคลของชีวิต  เพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดทำ

               ทั้งนี้  สมเด็จพระสังฆราช ทรงจัดตั้งกองทุนในชื่อว่า “ทุนสมเด็จพระญาณสังวร” โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการทางด้านการศึกษา  โดย “ทุนสมเด็จพระญาณสังวร” ดังกล่าว ได้มาจากรายได้จากการจำหน่ายสายรัดข้อมือ ในโครงการ  “สายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช”  ซึ่งเป็นการประทานทุนในเบื้องต้น  นอกเหนือจากการนำไปจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร   สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัดและสถานศึกษา 

               ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงมอบหมายให้ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์ในการประทานทุน โดยในเบื้องต้นจะทรงประทานทุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา  สนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์และเป็นทุนภัตตาหารเพลสำหรับพระ ภิกษุ  สามเณร ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  พร้อมด้วย ศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  อาทิ เบนซ์ – พรชิตา ณ สงขลา , น้ำฝน-พัชรินทร์ จัดกระบวนพล ,เจิน - วรัญญา เจริญพรสิริสุข และ  หญิง – ฌัชฌา  รุจินานนท์  ฯลฯ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ

               “เบนซ์" พรชิตา ณ สงขลา ในฐานะศิษย์เก่ามศว. และ เป็น 1 ใน 11 พรีเซ็นเตอร์โครงการสายรัดข้อมือมหามงคล  บอกว่า รู้สึกปลาบปลื้มใจและภูมิใจแทนน้องๆ ร่วมสถาบัน ที่ได้รับความเมตตาจากการประทานทุนในครั้งนี้  และเชื่อมั่นว่าทุนที่ได้รับในครั้งนี้จะสามารถส่งเสริมประโยชน์ทางด้านการ ศึกษาได้อย่างมาก  และอยากให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนโครงการ และร่วมกันสานต่อ ‘ทุนสมเด็จพระญาณสังวร’ อย่างต่อเนื่อง  เพื่ออนาคตด้านการศึกษา และเผยแพร่ธรรมทานต่อไปค่ะ”

               ร่วมบริจาคและสนับสนุน “ทุนสมเด็จพระญาณสังวร” ร่วมกับ “โครงการสายรัดข้อมือมหามงคลสมเด็จพระสังฆราช”   ในราคา 199 บาท  ได้ที่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร , ร้านจิตรลดาทั้ง 14 สาขา , ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ เคาเตอร์เซอร์วิช Dtac ทั้ง 11 ทั่วกรุงเทพฯ   หรือ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์  (02) – 281-2831-2  แฟกซ์  (02) – 281-2833
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei