Ch3Thailand Logo

ประกาศผล ผู้โชคดีที่ได้รับซีดี เทิดพระเกียรติชุดพิเศษ พระสังฆราช

เปิดอ่านแล้ว 51 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2009/pr/phuttha/head_sanjaraha.jpg' />
                     สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ได้จัดทำซีดีเสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชชุดพิเศษ ได้แก่  ซีดีเสียงอ่านพระนิพนธ์ การบริหารทางจิต สำหรับเด็กเล็ก   เด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่   พร้อมซีดีเสียงอ่านหนังสือพระประวัติ   ชุด พระผู้เจริญพร้อม   เพื่อถวายเป็นพระกุศลในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษา 8 รอบ
                     โดยชุดหนังสือเทิดพระเกียรติฯชุดเพิเศษนี้ นี้ ทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จะได้นำไปมอบให้แก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์

                     สำหรับ สถาบันนักศึกษา หน่วยงาน องค์กร ที่ต้องการหนังสือและซีดีเสียงชุดพิเศษนี้ไปไว้ในห้องสมุด    ติดต่อขอรับได้ที่   สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร และ มอบหนังสือซีดีสมเด็จพระสังฆราช   ชุดพิเศษ ได้แก่ ชุดพระนิพนธ์ชุดการบริหารทางจิตชุดเด็กเล็ก เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่   และ ซีดีเสียงอ่านหนังสือ “พระผู้เจริญพร้อม”  จะมอบให้แก่ผู้ชมทางเว็บไซต์ ที่บรรยายพระเกียรติคุณ  พระอัจฉริยภาพ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช หรือ ข้อคิดหลักธรรมที่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตมาได้อย่างสละสวย

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรับซีดีพระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ตั้งแต่ผมเติบโตมาจำความได้ก็รับรู้ว่าท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชของไทยแล้ว
แม้จะไม่เคยเห็นตัวจริงของท่านแต่ก็จะได้เห็นท่านอยู่บ่อยๆทางทีวีและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
ท่านมักออกทีวีและสื่อมวลชนบ่อยๆ ในฐานะที่ท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราช
ท่านแลดูเปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่ปรารถนาให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์
เป็นผู้นำศาสนาพุทธในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน
แม้ตอนนี้สุขภาพของท่านจะไม่แข็งแรงเนื่องจากมีพระชนม์ 96 พรรษา แล้วก็ตาม
แต่สิ่งที่ท่านได้ทำมาในอดีตเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนจะไม่มีวันลืม
ท่านทรงเปี่ยมไปด้วยพระจริยวัตรที่งดงามตลอดมาเพียบพร้อมไปด้วยพระสติปัญญา
และทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพุทธศาสนา

ไพบูลย์ เจนกิจวัฒนาเลิศ
สุราษฎร์ธานี  
=======
 
สวัสดีครับ กระผมชื่อ นายบุญเลิศ แต้กิจพัฒนา อายุ 45ปี มีภรรยา
 และบุตรด้วยกัน2 คน เป็นผู้ชาย1คนอายุ17ปี และผู้หญิง1คน อายุ16ปี
ครอบครัวอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจุบันได้ประกอบอาชีพการทำอาหารสำเร็จรูปขาย
เช่น แกงประเภทต่างๆ จำหน่ายให้กับลูกค้า
โดยยึดหลักคิดดี ทำดี พูดดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบอาชีพ
เช่น คิดใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่สด สะอาด ทำอาหารเต็มฝีมือเพื่อรสชาติของอาหารจะได้อร่อย รับประทานได้ดี มีประโยชน์ต่อร่างกายของลูกค้า
แม้กระทั่งเวลาขายแกงก็ต้องพูดจาค้าขายให้สุภาพเรียบร้อย
การแต่งกายก็ต้องสะอาดเรียบร้อยตามสมควร
เมื่อได้ทรัพย์มาก็หมายถึงกำไรที่ได้จากการขายแกงก็จะนำมาใช้อย่างมีสติ
ว่าควรใช้หรือควรเก็บไว้ในอนาคต ซึ่งปกติกระผมจะไม่ดื่มเหล้าและไม่สูบบุหรี่ เพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์เลย อาจทำให้ก่อให้เกิดโรคตามมาทีหลัง
อีกด้วยภรรยาและลูกทั้ง 2 ของกระผมก็เป็นคนดีตามวัย มีความกตัญญู
ในวันหยุดครอบครัวก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปทำบุญตามวัด บริจาคปัจจัยตามสมควร
และสิ่งที่กระผมมากที่สุดก็คือ กระผมได้บริจาคโลหิต
บริจาคดวงตาและบริจาคร่างกายให้แก่สภากาชาดไทยแล้ว
สรุปว่าชีวิตครอบครัวของกระผมในชาตินี้ประสบความสำเร็จพอสมควร
โดยยึดหลักการทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์
ตามแนวธรรมพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชฯ พระผู้เจริญพร้อม
 
นายบุญเลิศ แต้กิจพัฒนา
สมุทรปราการ
 
=======
 
 
สมเด็จพระสังฆราช พระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้าน IT นั้น
ท่านทรงมีความทันต่อเทคโนโลยี  ในช่วงที่ท่านพระชันษาอายุ 70  ปี นั้น ทรงหัดทรงเรียนคอมพิวเตอร์ในระบบ DOS จนทรงสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว
เพื่อสะท้อนพระปรีชาสามารถของพระองค์ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีมานำเสนอพระประวัติ
เป็นการศึกษาที่ไม่ใช่เอดดูเทนเมนท์ แต่เป็นการศึกษาที่น้อมไปที่ใจของตนเอง
เพื่อสะท้อนความเป็นผู้คน เพื่อที่จะเข้าใจธรรมะ เข้าใจตัวเอง
ถือเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยสร้างความตื่นเต้น ให้ความสนุกสนาน ให้ประเทืองปัญญา และนั่นคือบุคลิกภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงดำรงชีวิตของพระองค์มาตลอดจนวันนี้มีพระชันษา 96 ปี เป็นการผสมผสานอย่างลงตัว ของหลักสอนพระพุทธศาสนา กับ เทคโนโลยี่ ให้ศาสนาพุทธยังคงทันสมัยอยู่ตลอดไป...“พระสังฆราช พระผู้เจริญพร้อม”

 สิริวัฒก์  หมีทอง
กรุงเทพฯ
 
=======
 
 
สมเด็จพระสังฆราช  เป็นตำแหน่งที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
สมเด็จพระสังฆราชเป็นตำแหน่งสมณศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทย 
ทรงเป็นประธานการปกครองคณะสงฆ์
ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งของพุทธศาสนา
เราควรที่จะเคารพตั้งมั่นจิตนึกถึงพระคุณที่มหาศาล
ของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นผู้ดูแลคณะสงฆ์ไทย 
เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนาในการเผยแพร่พุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน
และด้วยวาระมงคลนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติครบ  96  พรรษา  3  ตุลาคม  2552 
ข้าพเจ้าขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรจงปกป้องคุ้มครองภยันตรายสรรพสิ่งที่เลวร้าย 
ให้องค์สมเด็จพระสังฆราช  มีแต่ความสุขความเจริญกาลนานเทอญ    
ทีฆายุโก   โหตุ  สังฆราชา
หนึ่งเดียวในสยาม    จำไว้นามสังฆราช
ทรงเป็นพุทธปราชญ์        มหาราชแห่งสงฆ์เอย
 
ด.ช.  ชินกฤต  สิงห์คุ้ม  
ตาก 
 
=======
 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงพระนิพนธ์งานทางพระพุทธศาสนา มากมายหลายเล่ม
ทรงใช้ถ้อยความที่สละสลวย ลึกซึ้ง เข้าใจง่าย เข้าถึงใจ
เชื่อว่าเมื่อผู้ใดได้อ่านพระนิพนธ์ท่านแล้ว จะรู้สึกได้ว่าทุกถ้อยคำอักษร
เป็นข้อความจากใจพระผู้บริสุทธิ์ จึงทำให้จิตอันขุ่นมัว จิตอันขัดข้อง
กลับได้รับความปิติ ฉ่ำเย็นในหัวใจ ซึ่งเปรียบถ้อยคำจากใจนั้น
เป็นดั่งมนต์จากจิตที่บริสุทธิ์ ทรงพลัง
จึงมีอำนาจเหนือ ผู้รับ ทั้งยังสามารถน้อมนำใจให้เกิดศรัทธา
มีจิตที่ตั้งมั่น ในการดำเนินชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความดี
ละเว้นบาป อกุศล และมีศีลที่สมบูรณ์
อันจะนำพาไปสู่ทางนิพพาน ได้ไม่ยาก
 
ปณิธาน ไวยสารา  
กรุงเทพ ฯ 
 
=======
 

APPLICATIONS
CH3Plus
WeTV YouTube Ch3Thailand

APPLICATIONS

  • Ch3plus

    CH3 Plus

    CH3 Plus Application IOS CH3 Plus Application Android CH3 Plus Application Huawei