Ch3Thailand Logo

ครอบครัวมาลีนนท์ เททองหล่อพระ นิโรคันตราย

เปิดอ่านแล้ว 138 ครั้ง

/tv3admin/uploaded/store/images/Whats%20up/2010/main(3).jpg' />
          ครอบครัวมาลีนนท์ และครอบครัวจิราธิวัฒน์ เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธนิโรคันตรายซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานแผ่นโลหะอันเป็นมงคลเพื่อนำมาจัดสร้าง
ทั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลวโรกาส ทรงหายจากพระประชวร
 
          วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ครอบครัวมาลีนนท์ นำโดย นายประสาร นายประชา นายประชุม และนางสาวรัตนา มาลีนนท์ เป็นต้น ในนาม “นายวิชัย –นางสมศรี มาลีนนท์” พร้อมด้วยภรรยาท่านรองกรรมการผู้จัดการ นางสกลศรี มาลีนนท์ ในนาม “นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์” ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธนิโรคันตราย โดยนายประชุม มาลีนนท์ ซึ่งเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร  ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ได้ร่วมกันประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนิโรคันตรายและพระพุทธศรีวรราชศาสดา ณ มณฑลพิธีสนามวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระประสงค์จัดสร้าง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาส ทรงหายจากพระประชวร

          พระพุทธนิโรคันตรายที่ได้ประกอบพิธีเททองในครั้งนี้ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย ขนาดเท่าคนจริง ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดเวฬุวัน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคายส่วนพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่ร่วมในพิธีเททอง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัยประยุกต์ ขนาดหน้าพระเพลากว้าง 2.89 เมตร สูง 3.69 เมตร  ได้รับการถวายพระนามจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชว่า “พระพุทธศรีวรราชศาสดา” ซึ่งจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระพุทธปฎิมาประธานประจำอุโบสถ วัดเวฬุวัน ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย พร้อมกับพระพุทธนิโรคันตราย

          เมื่อเข้าสู่ฤกษ์อันเป็นมงคล พระราชครูวามเทพมุนี ได้ประกอบพิธีพราหมณ์ อ่านคำบวงสรวงเทพยดา แล้วจึงเข้าสู่พิธีการทางสงฆ์ตามหลักพระพุทธศาสนา จากนั้นสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช  จึงได้ประกอบพิธีเทแผ่นอักขระทองคำ นาค เงิน ลงยังเบ้าที่เตรียมไว้  ในขณะนั้นกรรมการมหาเถระสมาคมและพระราชาคณะเจริญชัยมงคลคาถา ได้แก่ พระพรหมเมธาจารย์ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี พระธรรมกวี วัดราชาธิวาส พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม พระธรรมปริยัติโมลี วัดบพิตรพิมุข พระเทพปัญญามุนี วัดอาวุธวิกสิตาราม พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส พระราชจริยาภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระวิบูลสีลาภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการามก่อนที่จะเสร็จสิ้นพิธี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราช  ได้อนุโมทนาสาธุการและประทานของที่ระลึกอันเป็นมงคลยิ่งแก่คณะเจ้าภาพด้วย.
 

Channel3 Apps
ดูทีวีออนไลน์ ช่อง 33HD
Mello WeTV YouTube Ch3Thailand LineTV Ch3Thailand TrueID

APPLICATIONS

 • Ch3Thailand Application

  Ch3Thailand

  Ch3Thailand Application IOS Ch3Thailand Application Android
 • Mello Thailand Application

  Mello Thailand

  Mello Thailand Application IOS Mello Thailand Application Android
 • KrobKruaKao Application

  KrobKruaKao

  KrobKruaKao Application IOS KrobKruaKao Application Android