Ch3Thailand Logo

ช่อง3–ESSO มอบประกาศนียบัตรแก่นิสิต-นศ. ESSO Challenge – Innovative internship 2016

เปิดอ่านแล้ว 529 ครั้ง
สกู๊ปพิเศษ

ผู้บริหารช่อง 3 –  ESSO  มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ESSO Challenge – Innovative internship 2016

          บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการอบรมและทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ ESSO Challenge - Innovative internship 2016 

          เมื่อวันศุกร์ที่  5  สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณนีล เอ. แฮนเซ็น  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมี คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ และ คุณดวงรัตน์ มหาวานิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  คุณสุภิดา ฉัตราภิรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นิสิตนักศึกษาฝึกงาน ที่เข้าร่วมโครงการ Esso Challenge - Innovative internship 2016 ที่ผ่านการทำกิจกรรมและการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ อาทิ การบรรยายเรื่องกิจกรรมเอสโซ่สู่สังคม โดย คุณอิศรา  สุนทรวิภาต, การสร้างแรงบันดาลใจ โดย  คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ, แนวโน้มพลังงาน โดย คุณมงคลนิมิตร  เอื้อเชิดกุล, ความคิดสร้างสรรค์และการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ อีกทั้งได้รับเกียรติจาก ท่าน ว. วชิรเมธี มอบธรรมะและหลักธรรมดีๆ ในหัวข้อ “ความคิดดี ชีวีมีสุข” เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษาฝึกงานยังได้ร่วมกิจกรรม “Day of Caring”  ซึ่งจัดโดยโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ร่วมกันทาสีและสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนวัดแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย 

           โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ นิสิตนักศึกษาฝึกงานได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มากมาย  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยทีวีสีช่อง 3 และเอสโซ่อีกด้วย นับว่าการจัดโครงการดังกล่าวได้บรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี